Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Geef je mening over duurzame energie in de Achterhoek en swipe mee

Geplaatst op 04-03-2021 in Nieuws.

Van 1 t/m 21 maart 2021 vindt een grootschalige online peiling plaats over duurzame energie in de Achterhoek. In  3 minuten kun je ‘swipend’ aangeven wat je vindt van verschillende mogelijkheden voor windmolens en zonneparken. Laat nu je stem horen in het belang van de toekomst van de Achterhoek. Ga naar https://achterhoek.swipocratie.nl en swipe mee!

Waarom een online peiling?

In de Achterhoek maken de acht gemeenten, de provincie, het waterschap en de netbeheerder een plan (Regionale Energiestrategie/RES) voor het opwekken van duurzame energie met zon en wind. Ook inwoners worden betrokken. Je kunt deelnemen aan online sessies en/of al ‘swipend’ je mening geven via de online tool Swipocratie. De resultaten worden meegenomen in de RES 1.0.

Wat vind jij? Swipe mee!

Voor de één kan de overstap naar duurzame energie niet snel genoeg gaan. De ander wacht liever op nieuwe technieken of vindt het helemaal niet urgent. Welke keuzes zou jij maken? Je kunt tot en met 21 maart meedoen op https://achterhoek.swipocratie.nl/. Vraag ook je familie, vrienden en buren om hun mening te geven.

Waarom hebben we duurzame energie nodig?

Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk dat we minder energie gaan gebruiken en energie duurzaam opwekken. Deze verandering wordt ook wel de energietransitie genoemd: we schakelen voor het maken van elektriciteit en warmte over van fossiele brandstoffen (kolen, gas, etc.) naar duurzame energie die geproduceerd wordt met wind en zon. Er zijn hierover wereldwijd afspraken gemaakt in een Klimaatakkoord, waar ook Nederland aan meedoet.  Ook in de Achterhoek zal steeds meer duurzame energie worden opgewekt. Hiervoor maken de acht Achterhoekse gemeenten, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander een plan, een Regionale Energiestrategie (RES). Een soort kijkje in een toekomst waarin ook jij steeds meer duurzame energie en warmte gebruikt die in je (buur)gemeente op een duurzame manier wordt gemaakt. Meer informatie over de RES Achterhoek >>

Nando Habraken on Email
Nando Habraken
Nando Habraken
Duurzame energie en circulaire economie
Nando is onze specialist op het gebied van duurzame energie en circulaire economie. Hij zet zich in voor goede participatieve processen in de energietransitie, zoals de RES-sen. Meer weten? Neem contact op via email of bel naar 06-11622491.