Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Geef je mening over de toekomst van Gelderse natuur en landschap

Geplaatst op 21-06-2018 in Nieuws.

Tot en met 9 augustus liggen de ontwerp-Omgevingsvisie en het actualisatieplan Omgevingsverordening van de provincie Gelderland ter inzage. Iedereen kan in deze periode een zienswijze indienen. Op 2 juli en 2 augustus 2018 zijn er in Arnhem inloopbijeenkomsten.

Met de Omgevingsvisie loopt de provincie vooruit op de aankomende Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 van kracht wordt. Deze wet biedt meer ruimte voor initiatieven en ontwikkelingen in het fysieke Gelderland.
Naast de Omgevingsvisie wordt ook de Omgevingsverordening geactualiseerd, waarin regels en bepalingen over de inrichting en beheer van de ruimtelijke omgeving zijn vastgelegd. De actualisatie van de Omgevingsverordening heeft de volgende onderdelen:

  • Wonen
  • Werklocaties
  • Windenergie
  • Natuur, vrijstelling soorten
  • Natuurcompensatie
  • Natuurbegraven
  • Grondwaterbescherming
  • Natuur, brandgang
  • Natura 2000
  • Luchthavenregelingen

Zowel de visie als de verordening zijn erg belangrijk voor de toekomst van natuur, milieu en landschap van Gelderland. Burgers en organisaties die zich betrokken voelen bij deze thema, kunnen middels een zienswijze hun mening over deze ontwerpplannen geven.
Uiteraard zal ook de GNMF een zienswijze indienen. Informatie over onze zienswijze kun je opvragen bij Bernhard Oosting (zie hieronder)

Inloopbijeenkomsten

Op maandag 2 juli en donderdag 2 augustus zijn er inloopbijeenkomsten in het Huis der Provincie in Arnhem. Van 19.00 tot 21.00 uur kan iedereen hier terecht voor informatie of het indienen van een zienswijze.

Alle stukken vind je hier: Website Provincie Gelderland

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274