Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Gedeputeerde Drenth prijst samenwerking natuurinclusieve landbouw

Geplaatst op 20-03-2019 in Nieuws.

Aanbieding NIL gedeputeerde Drenth

Afgelopen maandag overhandigden de landbouw-, natuur- en milieuorganisaties het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw aan gedeputeerde Peter Drenth. De organisaties zijn blij met de positieve ontvangst van het plan. Petra Souwerbren, woordvoerder namens de organisaties: “Ons platteland heeft echt aandacht nodig. Als we het vitaal willen houden moeten we ermee aan de slag. Met het Actieplan laten we zien dat de organisaties daar graag samen de schouders onder zetten. Wij vragen de provincie om hierbij onze partner te zijn.”

Het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland biedt toekomstperspectief voor de landbouw en zet in op kringlooplandbouw met een toename van natuur- en landschapswaarden op het platteland. De initiatiefnemers willen alle agrarische grondbezitters verleiden om in 2027 natuurinclusief te werken. Om deze ambitie te realiseren wordt gewerkt aan nieuwe verdienmodellen, bewustwording, onderwijs, kennis en innovatie.

Verbeteren biodiversiteit doel Provincie

Om de biodiversiteit te herstellen moet er veel gebeuren, volgens Drenth. Dit is te lezen op de website van de provincie.  “De Provincie Gelderland werkt aan het verbeteren van de biodiversiteit door bijvoorbeeld meer natuurgebieden aan te leggen. Maar dat is niet voldoende. Ook buiten natuurgebieden moet er meer gebeuren. Bijvoorbeeld langs wegen en in steden, maar ook in het buitengebied. Het Actieplan Natuurinclusieve landbouw kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.” Drenth prijst ook de samenwerking van de organisaties. “Het is positief dat de Gelderse landbouw-, natuur en milieuorganisaties, waaronder LTO Noord, de agrarische collectieven en de Gelderse Natuur en Milieufederatie elkaar gevonden hebben.”

Partners

Initiatiefnemers van het plan zijn de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF), LTO Noord regio Oost, Collectief Rivierenland, Collectief Veluwe en Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA). Zij hebben het plan samen  met Natuurmonumenten, Geldersch Landschap & Kasteelen, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Gelders Particulier Grondbezit en IVN Gelderland vormgegeven.

Download hier: Natuurinclusieve landbouw

Erik-Jan Bijleveld on EmailErik-Jan Bijleveld on LinkedinErik-Jan Bijleveld on Twitter
Erik-Jan Bijleveld
Erik-Jan Bijleveld
Natuur en landbouw
Meer weten? Neem contact op met Erik-Jan: e.bijleveld@natuurenmilieugelderland.nl, 06 3371 8399