Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Het gaat goed met de raaf in Gelderland

Geplaatst op 08-06-2017 in Nieuws.

De raaf doet het goed in Nederland. Afgelopen jaren kwamen er diverse malen berichten uit verschillende gebieden over nieuwe broedparen. Ook Heumensoord bij Nijmegen heeft er een nieuwe vaste bewoner bij gekregen. Afgelopen maand werd voor het tweede opeen volgende jaar een nest jonge raven geringd. In 2016  vlogen er drie jongen uit, dit jaar maar liefst vier, zo meldt Natuurmonumenten.

De raaf is onze grootste kraaiachtige. Hij stief in Nederland uit in 1928 bij Nijkerk. Het voorlaatste broedgeval was in 1927 vlakbij, in de Millingerwaard. De raaf is een schuwe vogel die je vooral hoort door zijn typische krassende geluid. De raaf is een echte aaseter en mede dankzij de terugkeer van kadavers in de natuur lijken raven zich weer in Nederland te kunnen vestigen. Het eerste broedgeval in deze omgeving was in 1988 in het Reichswald. Ook in 1990 en 1991 broedde hij daar. Daarna bleef het lang rustig totdat er in 2010 opnieuw een broedgeval was. Vanaf dat jaar broedt de raaf weer jaarlijks in het Reichswald. In 2016 broedde de raaf weer voor het eerst in het Rijk van Nijmegen na een afwezigheid van negentig jaar!

Opmars van aaseters

Het gaat langzaam maar zeker steeds beter met raven in Nederland. Decennia lang had de raaf een ontzettend slecht imago en heerste de gedachte dat hij een brenger was van ongeluk. Door intensieve vervolging ging de soort rap achteruit. De klopjacht was zo intens dat de raaf in 1928 verdween uit Nederland. Dat raven weer in Nederland broeden is voor een deel te danken aan een herintroductieproject op de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug, dat startte in de jaren ’70. Echter ook de opmars van de soort vanuit Duitsland heeft bijgedragen aan de verdere verspreiding in Nederland.  De raaf leeft kadavers in natuurgebieden. Steeds vaker worden kadavers niet meer opgeruimd, maar in de natuur achter gelaten. Niet alleen de raaf profiteert hiervan. Veel andere dieren profiteren mee waaronder vossen, steenmarters en buizerds maar ook insecten als aaskevers.

Bron: Natuurmonumenten

Foto: Bart van der Aa

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.