Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Dit gaat de GNMF doen in 2018

Geplaatst op 09-01-2018 in Nieuws.

Ook in 2018 maken wij ons sterk voor een mooi en duurzaam Gelderland. We blijven ons onverminderd inzetten met ons structurele werk en de al lopende campagnes en projecten. Daarnaast willen we nieuwe activiteiten gaan ontwikkelen, en die zijn vooral afhankelijk van het vinden van voldoende financiering:

  • Een Natuur- en Landschapsservicepunt gaat burgers, bedrijven en instellingen ondersteunen bij het realiseren en beschermen van groen en landschap;
  • Met ‘Participatie gemeentelijke omgevingsvisies’ helpen we gemeenten om burgers optimaal te betrekken bij het opstellen van de nieuwe gemeentelijke omgevingsvisies;
  • Met het Servicepunt Landbouw van Onderop ontwikkelen we een methodiek voor nieuwe agrarische bedrijfsconcepten (waarbij de boer centraal staat) die leiden tot een duurzame landbouw passend bij de identiteit van (in dit geval) de Achterhoek. De bedrijfsconcepten moeten een bijdrage leveren aan een verduurzaming van de bedrijfsvoering.

Afgelopen november heeft onze Ledenvergadering het Werkplan 2018 goedgekeurd. Klik op de link hieronder om het complete Werkplan, inclusief begroting, te downloaden.

 Werkplan GNMF 2018

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.