Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Nijmegen zegt financiering toe van landschapspark Ressen

Geplaatst op 16-06-2020 in Nieuws.

Natuur en Milieu Gelderland heeft van de gemeente Nijmegen toezeggingen gekregen over de financiering en bestemming van Park Ressen. Dit landschapspark is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van een bouw- en tuinmarkt, tankstation en restaurant. We hebben vertrouwen in een samenwerking met de gemeente Nijmegen en een goede invulling van Park Ressen, die in dialoog met de omgeving tot stand zal komen.

In en rondom Nijmegen broeit het van stadslandbouwprojecten. Een deel daarvan zit geconcentreerd bij toekomstig Park Ressen. Ook zij worden betrokken bij de dialoog over het landschapspark. Dit proces gaat na de zomer van start. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.

Bestemmingsplan

Ook trekken we onze zienswijze in met betrekking tot een bestemmingsplanwijziging voor een bouw- en tuinmarkt, tankstation en restaurant. Dit doen we na goed overleg met de gemeente Nijmegen. Nader onderzoek door de gemeente naar de effecten van stikstofuitstoot, heeft aangetoond dat de ontwikkeling geen significant negatief effect op Natura 2000 zal hebben.
De beoogde bestemmingswijziging is op een deel van het gebied gericht dat in de structuurplannen voor Nijmegen Noord is aangewezen voor detailhandel en andere voorzieningen. De gemeente zal een deel van het beoogde gebied inrichten als landschapspark.

Lynn Hagendoorn on Email
Lynn Hagendoorn
Lynn Hagendoorn
Medewerker Ruimte en Mobiliteit
Lynn is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en mobiliteit. Ze heeft onder meer 'Doortrekking A15' en 'Lelystad Airport' in haar pakket. Je kunt haar bereiken via l.hagendoorn@natuurenmilieugelderland.nl; 06 2933 3576