Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Factsheet juridische bevoegdheden rondom participatie duurzame energie

Geplaatst op 12-11-2020 in Nieuws.

Kunnen overheden dwingende randvoorwaarden stellen aan de mate van participatie bij duurzame energieprojecten?

In het Klimaatakkoord zijn afspraken opgenomen over participatie, onder andere minimaal vijftig procent lokaal eigendom van duurzame energieopwekking. De factsheet ‘Bevoegdheden overheden bij procesparticipatie en financiële participatie’ laat zien waar juridische mogelijkheden liggen om invulling te geven aan die afspraken.

De factsheet biedt een welkom overzicht. Maar de Natuur en Milieufederaties benadrukken dat er meer mogelijkheden zijn om dit onderwerp binnen de energietransitie goed te organiseren dan de factsheet laat zien. Daarnaast is de wet- en regelgeving op dit relatief nieuwe beleidsveld volop in ontwikkeling.

De praktijk laat zien dat er een grote politieke en maatschappelijke wens is om lokaal eigendom te laten slagen en dat er veel voorbeelden zijn die laten zien dat dit kan.

Goede voorbeelden in Gelderland
Natuur en Milieu Gelderland heeft inmiddels veel ervaring met het opzetten van projecten in lokaal eigendom. We kunnen dus verschillende praktijkvoorbeelden geven waar dit goed gegaan is. Daarnaast hebben we veel ervaring met de manieren waarop je lokaal eigendom kunt organiseren. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan een sturend beleidskader waarbij de gemeenten kunnen aangeven wat ze graag wel en niet zien in hun energieprojecten. We willen gemeenten en RES-regio’s daarom helpen op met dit onderwerp aan de slag te gaan.

Masterclass lokaal eigendom
In dat kader heeft Natuur en Milieu Gelderland afgelopen 3 november een masterclass georganiseerd, in samenwerking met Energie Samen Gelderland. In deze masterclass kregen ambtenaren en wethouders van de regio Noord-Veluwe hulp bij het opzetten van beleidskaders voor vijftig procent lokaal eigendom. Deze masterclass heeft Natuur en Milieu Gelderland ook in andere regio’s georganiseerd om de kansen van lokaal eigendom te benutten.

Je kunt de factsheet hier downloaden.

De factsheet is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en in afstemming met het Nationaal Programma RES, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, IPO, VNG, Unie van Waterschappen, de NVDE, Holland Solar, NWEA, Energie Samen en de Participatiecoalitie. De factsheet en verdere informatie is te vinden op de website www.regionale-energiestrategie.nl.

Nando Habraken on Email
Nando Habraken
Nando Habraken
Duurzame energie en circulaire economie
Nando is onze specialist op het gebied van duurzame energie en circulaire economie. Hij zet zich in voor goede participatieve processen in de energietransitie, zoals de RES-sen. Meer weten? Neem contact op via email of bel naar 06-11622491.