Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Gelders Energieakkoord succesvol in samenwerking

Geplaatst op 22-10-2018 in Nieuws.

In 2015 namen de GNMF, Alliander en het Klimaatverbond het initiatief voor het Gelders Energieakkoord, een samenwerkingsverband met vele partijen om samen te werken aan de  energietransitie in Gelderland. Na drie jaar volop gedraaid te hebben, was het tijd voor een evaluatie. Deze is inmiddels uitgevoerd en vrijdag 12 oktober is het eindrapport in de stuurgroep van het GEA besproken en akkoord bevonden. We zijn blij met de brede deelname van onze partners en tafelgenoten in deze evaluatie en de kwaliteit van de evaluatie zelf.

Organisatie GEA moet versterkt wordenGEA logo

De onderzoekers concluderen dat het Gelders Energieakkoord succesvol is in samenwerking en kennisdeling als netwerk en daarmee een belangrijke basis legt voor de Gelderse energietransitie. Tegelijk wordt vastgesteld dat de organisatie van het GEA versterkt moet worden om tot succesvolle uitvoering te komen. Om daar inhoud en vorm aan te geven is een gedeelde en gedragen aanscherping van doelen, een versterking van programmatische aanpak en een aanpassing van de organisatie en governance wenselijk. Dat kan leiden tot een ‘hercontractering’ van het akkoord zodat het GEA in een nieuwe fase op stevig draagvlak kan rekenen.

Hoe verder

Op 7 november bespreekt de borgingscommissie de evaluatie en een plan van aanpak voor het vervolgproces.  Na besluitvorming in de borgingscommissie gaan we met de evaluatie én het vervolgtraject concreet aan het werk. Voor deelnemende partijen is er een werkconferentie op woensdag 21 november 2018.

Samen komen we verder
Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.