Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

De Europese waterwet blijft!

Geplaatst op 07-01-2020 in Nieuws.

Europese waterwet is ook belangrijk voor watervogels.

Brilduiker. Foto Bart Vastenhouw, Saxifraga

De Europese waterwet – de Kaderrichtlijn Water – blijft. Dit besloot de Europese Commissie na een twee jaar durende evaluatie. Dit is geweldig nieuws! Alle lidstaten gaan zich eraan houden. Hiermee koersen ze aan op goed oppervlakte- en grondwater in Europa, uiterlijk in 2027.
In het afgelopen jaar vroegen ruim 375.000 mensen om behoud van de waterwet. Met succes dus!

#Protectwater

De Europese Commissie organiseerde in 2018 een publieksraadpleging over de waterwet. Daarmee liet ze de inwoners van Europa mede bepalen of de wet nog voldeed. De #ProtectWater-campagne van natuur- en visserij-organisaties maakte het voor alle Europeanen makkelijk om hieraan bij te dragen. Ook de Natuur en Milieufederaties riepen hun achterban op om hun stem te laten horen. Meer dan 375.000 mensen riepen toen de Europese Commissie op de wet te behouden. Zij vinden gezonde wateren heel belangrijk. Daarvoor is een sterke wet nodig die dit allemaal beschermt.

Waterwet cruciale pijler

De boodschap van de Europese Commissie is duidelijk: de Europese waterwet is een cruciale pijler in de milieuwetgeving van de EU. De resultaten van de evaluatie benadrukken dat de vertraging bij het bereiken van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water ‘grotendeels te wijten is aan onvoldoende financiering, langzame implementatie en onvoldoende integratie van milieudoelstellingen in beleid, en niet aan tekortkomingen in de wetgeving’.

Bron: Nature Today. Tekst: Amy Greve, Wereld Natuur Fonds

Teken ook voor bescherming Europese wateren, GNMF, 20 februari 2019

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.