Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Eerste Gelderse kievitsei gevonden in Polder Arkemheen

Geplaatst op 06-03-2019 in Nieuws.

Roelof Koelewijn en zijn vader bij het eerste kievitsei van Gelderland. Foto: Angelique van Beek

Op een grasland in de Polder Arkemheen bij Nijkerk is op 6 maart het eerste kievitsei in Gelderland gevonden. De vondst is gemeld bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland , zes dagen na de vondst van het eerste landelijke kievitsei. Roelof Koelewijn uit Spakenburg, lid van de weidevogelbeschermingsgroep de BAO uit Nijkerk, vond samen met zijn vader het ei. Met deze vondst van dit eerste kievitsei is het Gelderse weidevogelseizoen 2019 begonnen.

De start van het weidevogelseizoen is vroeg dit jaar. Zo’n 400 weidevogelvrijwilligers van SLG, zoals Koelewijn, trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.

Kievit onder druk in Nederland

Elk jaar broeden circa 200.000 broedparen kievit in Nederland. Dat is 25% procent van de Europese populatie en daarmee is Nederland zeer belangrijk voor de kievit. Onderzoek wijst uit dat het aantal broedparen afneemt met 5% per jaar, belangrijke oorzaak is de intensivering van de landbouw. Op grasland loopt 20% tot 50% van de nesten risico als gevolg van landbouwkundige activiteiten zoals bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding in het voorjaar. Bescherming van nesten is daarom hard nodig. Daarna is het van belang om grasland te creëren waar de kuikens van weidevogels veilig naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen vliegvlug te worden.

Beschermd weidevogelgebied

De polder Arkemheen waar het eerste Gelderse ei is gevonden, is een beschermd weidevogelgebied waar het collectief Veluwe samen met de agrarische natuurvereniging, boeren en vrijwilligers samenwerken aan weidevogelbeheer. Dit jaar worden er extra maatregelen genomen om plas-dras percelen te realiseren om betere omstandigheden voor de weidevogels te creëren.

 Boerenlandvogels in Gelderland, Landschapsbeheer Gelderland

 Actieplan Akker- en weidevogels, Gelderse Natuur en Milieufederatie

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.