Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

“Versterk de ecologische kwaliteit van de Eerbeekse Beek”

Geplaatst op 30-09-2020 in Nieuws.

Wanneer de papierindustrie in Eerbeek kan uitbreiden zal dat gevolgen hebben voor de natuur van de Veluwe en de landgoederen Brummen en Empese en Tondense Hei. Nieuwe ontwikkelingen kunnen negatief uitpakken voor het water, de oevers en het verloop van de Eerbeekse Beek. In een Zienswijze vraagt Natuur en Milieu Gelderland aan de provincie om schadelijke effecten te voorkomen.

In twee verschillende Notities Reikwijdte en Detailniveau schetst de provincie nieuwe ontwikkelingen voor de papierindustrie bij Eerbeek. Zo moet er een nieuw distributiecentrum komen en komen er aanpassingen op het terrein. Natuur en Milieu Gelderland vindt dat negatieve effecten op de Eerbeekse Beek moeten worden voorkomen. Wenselijk is dat de ecologische kwaliteit van deze waterloop, inclusief de oeverzone wordt versterkt.

In relatie tot het distributiecentrum speelt dat bij uitbreiding van activiteiten en toename van verkeer er nu al sprake is van lokale overlast. Vanwege de ligging op grotere afstand tot de A50 en A1 zou ook gekeken kunnen worden of bepaalde takken van productie en transport van het bedrijventerrein verplaatst kunnen worden naar elders.

 Lees hier de complete zienswijze

  Extra watergebruik papierindustrie Eerbeek van de baan, Natuur en Milieu Gelderland, 11 september 2019

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274