Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Liever 14.000 e-bikes dan asfaltering Binnenveld

Geplaatst op 04-09-2017 in Nieuws.

De GNMF vindt dat de Wageningse bevolking een grotere rol  moet krijgen in de discussie over de bereikbaarheid van de WUR-campus. De provincie Gelderland zet te veel in op het faciliteren van het autogebruik t.b.v. de WUR en luistert te weinig naar de inwoners en maatschappelijke organisaties. Dit gaat ten koste van het Wageningse Binnenveld, dat onder meer bescherming geniet op het gebied van stilte, en van voorkomende natuur- en landschapskwaliteiten alsmede van de leefomgeving van de bewoners. Voorkomen moet worden dat het Binnenveld steeds meer dichtslibt met asfalt.

In de huidige participatiemaatschappij is het niet wenselijk dat een provincie voorbij gaat aan hetgeen lokaal leeft en in dit geval grijpt naar een ingrijpend instrument als een inpassingsplan. Het plan dat de provincie nu voorstelt kan onder de Wageningse bevolking én in de Wageningse politiek op weinig draagvlak rekenen.

Miljoenen voor elektrische fietsen!

De gemeenteraad van Wageningen heeft (onder druk van de provincie) de enige betaalbare oplossing gekozen die voldoet aan de gestelde eisen over autobereikbaarheid: nieuw asfalt. De GNMF vindt echter dat deze problematiek een integrale benadering vereist, waar meer belangen mee moeten spelen dan alleen het belang van de auto.  Veel meer moet worden ingezet op alternatieve vormen van vervoer en beperking van nu onnodige autobewegingen. Denk bijvoorbeeld aan thuis- en telewerken.

De miljoenen voor extra meters asfalt kunnen beter worden besteed aan elektrische fietsen voor het WUR- personeel. Van dat geld kunnen maar liefst 14.000 elektrische fietsen worden aangeschaft! Bovendien is met het openbaar vervoer de campus nu prima bereikbaar en zou autogebruik drastisch ontmoedigd behoren te worden in plaats van gestimuleerd, bijvoorbeeld door op de campus betaald parkeren in te voeren en carpoolen verder te bevorderen. Ook is het van belang de Provincie actie onderneemt tegen het onnodige sluipverkeer tussen de A12-A50 dat door Wageningen gaat. Dat zou namelijk het aantal autobewegingen over het lokale wegennet flink verminderen.

Aanleg van de zoveelste nieuwe stroken asfalt, met tegelijkertijd aantasting van de groene omgeving en vernieling van een eeuwenoud stuk Dassenbos, is volstrekt overbodig en niet meer van deze tijd. Duurzame alternatieven zijn er genoeg.

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274