Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Dubbel succes bij PS

Geplaatst op 07-01-2019 in Nieuws.

In november besprak Provinciale Staten een actualisatie van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Daarin staan belangrijke zaken over de inrichting van de provincie, dus ook van natuur en landschap. De GNMF heeft zowel via rechtstreekse inspraak als via de PS Nieuwsbrief voorstellen gedaan om de natuur en landschap beter te beschermen. En met succes!

Definitie Nationale Landschappen

Eén van de voorstellen was het wijzigen van de definitie van ‘Nationaal Landschap’. Die wijziging zou erop neerkomen dat de huidige begrenzing van de landschappen zou verdwijnen, waardoor er eigenlijk geen Nationale Landschappen meer zouden overblijven. Dat kan niet de bedoeling zijn. De Landschappen vormen een entiteit en identiteit, een landschapsecologisch vervlochten eenheid met regionale herkenbaarheid, die we niet van de kaart willen vagen.

Daarom hebben wij ervoor gepleit om die wijziging ongedaan te maken. Op voorstel van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP heeft Provinciale Staten dit overgenomen.

Ruimte voor ecoduct A1 bij Terschuur

Om biodiversiteit te versterken pleitten we ervoor om de aanleg van een ecoduct over de A1 bij Terschuur mogelijk te maken. Deze snelweg in de Gelderse Vallei vormt nu een barrière voor natuur tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug.
Op voorstel van D66, ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP is aangegeven dat het Gelders Natuurnetwerk niet alleen gebieden ín Gelderland verbindt, maar ook daarbuiten. In de toelichting staat: “Flora en fauna stoppen niet bij de provinciegrenzen, wel bij autowegen. Robuuste verbindingen tussen belangrijke natuurgebieden zoals de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug maken de Gelderse flora en fauna sterker en rijker. Verbonden natuur is goede natuur”.

PS Nieuwsbrieven

De GNMF verstuurt bijna maandelijks een nieuwsbrief speciaal voor de leden van Provinciale Staten. Op 10 januari is de jongste verstuurd. Deze nieuwsbrieven kun je downloaden vanaf onze website.

PS Nieuwsbrieven

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.