Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Drukbezochte excursie energie-opwekking en natuurontwikkeling

Geplaatst op 07-04-2022 in Nieuws.

Op vrijdag 1 april organiseerden wij een excursie naar twee locaties waar energie-opwekking wordt gecombineerd met natuurontwikkeling. Vooraf bleek de belangstelling zo groot, dat wij mensen op een wachtlijst moesten plaatsen. Met uiteindelijk 55 deelnemers was de excursie, ondanks de onverwachte kou en zelfs sneeuw, zeer geslaagd.

Windpark Deil

Sneeuw, uitlopende knotwilgen en windenergie Inkijkje in een windturbineAls eerste bezochten we het grootste windpark van Gelderland: elf windturbines, in 2019-2020 geplaatst bij Knooppunt Deil. Vier van deze turbines zijn gebouwd aan de rand van natuurgebied ’t Broek. Twee boswachters van Staatsbosbeheer lieten zien hoe op veilige afstand van de turbines een nieuw plas-drasgebied is gecreëerd. Normaal trekt dat veel water- en weidevogels, in het onverwacht besneeuwde landschap viel vooral een groepje reeën op.

Coöperatie Betuwewind gaf uitleg over het realisatieproces én een inkijkje in een van de turbines. Waarbij altijd iets nieuws valt te leren. John Hontelez van Energiecoöperatie WPN: “We vroegen ons af waarom de wieken van sommige turbines stil stonden, terwijl andere draaiden. Dat heeft dus te maken met het risico op ijsvorming! Je wilt niet dat er brokken ijs op de snelweg vallen. Betuwewind en de twee andere eigenaren van het windpark blijken daarvoor elk een iets ander detectiesysteem te hebben.”

Drijvend zonneveld

Drijvend zonneveld LingepolderTweede bestemming was de Lingepolder, aan de rand van het Lingemeer bij Echteld. Medewerkers van K3, dat hier al decennialang zand wint, en Sunrock lieten zien hoe zij drijvende zonnevelden aanleggen. Met nét op het moment van bezoek een lekkage in een boot die gebruikt wordt om de op drijvers gemonteerde panelen het water op te trekken. K3 liet met maquettes zien hoe zij later nog een drijvend eiland zullen bouwen, met ruimte voor natuur en kleinschalige recreatie. Naar verwachting zullen deze drijvende velden en eilanden geen negatieve effecten hebben op ecologie en waterkwaliteit, bij waterdieptes van 10 tot 25 meter. Uiteraard zal dat nauwkeurig gemonitord worden.

De lokale energiecoöperatie eCoBuren gaat financiële participatie organiseren in het drijvend zonneveld. Maar bij een maquette vertelden ze over een ánder initiatief, ook in gemeente Buren. Bij zandwinplas De Molenkampen, ten zuiden van Beusichem, gaat K3 in overleg met Geldersch Landschap & Kasteelen een natuurgebied realiseren, aansluitend op natuurgebied De Regulieren. eCoBuren gaat hier samenwerken met Vattenfall aan opnieuw een drijvend zonneveld.

Toelichting op aanleg eiland voor natuurontwikkeling en recreatieWordt vervolgd

We kregen veel positieve reacties: ‘een boeiende excursie!’ Wie er níet bij kon zijn, vond dat jammer. Zo mailde iemand: “Ik heb verstek moeten laten gaan door toestanden thuis. Daardoor heb ik helaas een leuke en interessante dag gemist waar ik erg naar uitkeek. Maar ook de kans om onderweg nog even bij te praten.” Niet getreurd, Natuur en Milieu Gelderland organiseert nog het nodige op het gebied van natuurinclusieve energietransitie.

Meer info:

https://www.natuurenmilieugelderland.nl/niet
https://www.natuurenmilieugelderland.nl/windpark-deil

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.