Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Dringende oproep aan Provinciale Staten i.v.m. begrotingsplannen m.b.t. natuurorganisaties

Geplaatst op 13-10-2022 in Nieuws.

Deze maand bespreken de Provinciale Staten de herijking van de provinciale begroting. Die financiële herijking betreft ook de structurele ondersteuning van het werk van natuurorganisaties in Gelderland: van ons, van IVN Gelderland en van Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

In een dringende oproep aan de leden van de Provinciale Staten hebben wij toegelicht dat ons ‘organiserend vermogen’ voor natuur en landschap bijdraagt aan de doelen van de provincie, zoals het vergroten van betrokkenheid bij en inzet voor de natuur. De provincie staat voor enorme opgaven voor natuur en leefomgeving. Als natuurorganisaties dragen wij met ons netwerk, onze inspanningen en onze achterban bij aan draagvlak en daadkracht voor deze opgaven.

Wij kunnen ons werk niet blijven doen zonder of met een gehalveerde subsidie.

Vandaar onze oproep aan Provinciale Staten om dit organiserend vermogen voor natuur volledig te behouden.

We deden deze oproep samen met onze gewaardeerde collega-organisatie IVN Gelderland, met wie we in Arnhem ons kantoor delen.

Je vindt de volledige brief hier.

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.