Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Doortrekken A15 onzeker na uitspraak Europese Hof over stikstof

Geplaatst op 08-11-2018 in Nieuws.

Het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen in kwetsbare natuurgebieden voldoet niet. Volgens het Europees Hof van Justitie mogen vergunningen alleen maar afgegeven worden als wetenschappelijk vaststaat dat het geen grotere milieuschade oplevert. Het arrest heeft onder meer gevolgen voor uitbreidingen van veehouderijen en infrastructuur. De Gelderse Natuur en Milieufederatie is blij met de uitspraak. Directeur Petra Souwerbren: “De bescherming van kwetsbare natuur is met dit programma onvoldoende. Deze uitspraak betekent dat tal van lopende beroepszaken opnieuw moeten worden bekeken. Dat is goed nieuws voor de natuur. ”

Terugdringen stikstof moet worden aangetoond

Om de uitstoot van en vervuiling door stikstof te verminderen startte de overheid in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met deze aanpak wilde de overheid het stikstofprobleem in de natuurgebieden verminderen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk houden. Maar de vergunningen voor ontwikkeling worden wél afgegeven, terwijl de uitstoot niet wordt teruggedrongen, zoals is afgesproken.
De Raad van State vroeg het Europees Hof om verduidelijking van de Europese regels rondom stikstof. Het Hof oordeelt nu dat natuurgebieden die lijden onder teveel stikstof, beter moeten worden beschermd. De overheid mag daarbij niet uitgaan van voorspelde vermindering van de stikstof, maar moet dit ook daadwerkelijk aantonen. De stikstofbelasting is afkomstig van ammoniak uit de veehouderij en uitstoot door verkeer, industrie en huishoudens.

Consequenties van de uitspraak

Petra Souwerbren: “De Raad van State zal het advies nu moeten vertalen naar diverse aangehouden beroepszaken, zoals het beroep tegen doortrekking van de A15. Maar ook zal het consequenties hebben voor gemeenten, de Provincie en het Rijk omdat zij vergunningaanvragen op grond van deze uitspraak zullen moeten beoordelen. Dit heeft gevolgen voor de aanleg van project Parklaan in Ede, de uitbreiding van bedrijventerrein Medel en ook voor de belasting op de Veluwe door vliegverkeer.”

Kansen voor de natuur

Wil de aanpak via het PAS kunnen standhouden, dan zal het programma zodanig moeten worden aangepast dat alleen ruimte aan economische ontwikkelingen kan worden gegeven wanneer dat niet ten koste gaat van natuurgebieden die gevoelig zijn voor stikstofdepositie. En dat met zekerheid gesteld kan worden dat de kwaliteit van de natuurgebieden aan het verbeteren is. Dat laatst is nog niet het geval. De natuurkwaliteit in de gevoelige gebieden gaat helaas achteruit.

Extra maatregelen

De Gelderse Natuur en Milieufederatie is van mening dat er extra maatregelen nodig zijn om de uitstoot van stikstofverbindingen door industrie, landbouw en huishoudens serieus terug te dringen. Dat kan door de veestapel te verkleinen, naar duurzame mobiliteit te gaan, de snelheid op autosnelwegen terug te brengen en door fors in te zetten op energiebesparing.

Joost Reijnen
Joost Reijnen
Joost werkte tot september 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team