Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Doetinchem moet rekening houden met milieu in buitengebied

Geplaatst op 19-02-2020 in Nieuws.

Het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Doetinchem houdt te weinig rekening met het milieu. De Raad van State heeft het bestemmingsplan daarom nietig verklaard. De Raad deed dit naar aanleiding van bezwaren van de Gelderse Natuur en Milieufederatie en de Milieuwerkgroep Oude IJsselstreek.

Het nieuwe bestemmingsplan maakte de uitbreiding en nieuwvestiging van veehouderijen mogelijk, waardoor de uitstoot van stikstof kan toenemen. Bernhard Oosting: “De gemeente moet bij haar plannen kijken naar de mogelijke toename van het feitelijke aantal dieren per bedrijf.  En wat de effecten van de uitbreidingen op die locaties zijn voor natuur en milieu. Bij het nieuwe plan is geen actueel rapport gemaakt voor de milieueffecten. Daardoor zijn bijvoorbeeld ook niet de effecten meegenomen van het omzetten van woonbestemmingen naar agrarische bedrijfsvoering. De gemeente zal haar huiswerk moeten overdoen en rekening moeten houden met mogelijke toename van stikstofuitstoot.”

Ook stelde de Raad van State de gemeente in gebreke vanwege het andermaal niet ter inzage leggen van de diverse stukken die bij het bestemmingsplan horen.

Uitspraak van de Raad van State

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274