Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Doesburg in gesprek met boeren over glyfosaat

Geplaatst op 01-06-2019 in Nieuws.

De gemeente Doesburg gaat haar inwoners oproepen te stoppen met het gebruik van de giftige onkruidbestrijder glyfosaat. Ook gaat de gemeente in gesprek gaat met boeren om samen naar alternatieven te zoeken voor het gebruik van glyfosaat. De gehele gemeenteraad steunde onlangs een motie van PvdA/GroenLinks, waarin het college wordt opgeroepen stappen te ondernemen tegen het toegenomen gebruik van glyfosaat.

In de motie spreken de partijen hun verontrusting uit over het toenemend gebruik van het glyfosaat. Want dit bestrijdingsmiddel is zeer omstreden omdat het mogelijk kankerverwekkend is. Ook zorgt het voor onevenredige natuurschade. Bovendien zorgt glyfosaat voor ernstige verontreiniging van het grondwater. “Afvalverwerker Circulus-Berkel en waterbedrijf Vitens roepen op om het niet te gebruiken. Dat is niet voor niets. Het middel zorgt voor ernstige verontreiniging van het grondwater”, aldus initiatiefnemer Mark Mol in de Gelderlander.

Doesburg wil alternatieven voor glyfosaat

In de motie wordt het college ook opgeroepen in gesprek te gaan met landbouwbedrijven om samen te kijken naar alternatieven voor glyfosaat. Én naar manieren om met zoveel mogelijk respect voor de natuur te gaan werken. Daarmee is volgens de gemeenteraad Doesburg een van de eerste gemeenten die het Gelderse Actieplan Natuurinclusieve Landbouw aangrijpt om concrete maatregelen te nemen. In dit Actieplan hebben onder meer LTO Noord, drie agrarische collectieven en de GNMF de intentie uitgesproken samen te willen werken aan een natuurinclusieve landbouw.

Actieplan Natuurinclusieve landbouw

Erik-Jan Bijleveld on EmailErik-Jan Bijleveld on LinkedinErik-Jan Bijleveld on Twitter
Erik-Jan Bijleveld
Erik-Jan Bijleveld
Natuur en landbouw
Meer weten? Neem contact op met Erik-Jan: e.bijleveld@natuurenmilieugelderland.nl, 06 3371 8399