Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Deltaplan Biodiversiteit: Samen voor een rijker Nederland

Geplaatst op 22-05-2018 in Nieuws.

Hoe vaak hoor je nog de roep van de grutto of de veldleeuwerik? En waar zie je nog de tere vlindervleugels fladderen van het gentiaanblauwtje? De afname van de rijkdom aan dieren en planten gaat in Nederland adembenemend snel. Zichtbaar en onzichtbaar. Vandaag – op de internationale dag van de Biodiversiteit – is www.samenvoorbiodiversiteit.nl live gegaan. Een gezamenlijke platform van negentien organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, die samen werken aan het Deltaplan Biodiversiteitstherstel.

Negentien partijen, één Deltaplan Biodiversiteit

De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen. Negentien partijen verenigen zich  in “Samen voor biodiversiteit” en werken samen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Met maar één doel: in actie voor een rijker Nederland.

Rijke natuur

Sijas Akkerman behoort namens de Natuur en Milieufederaties tot de kwartiermakers van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel: “De biodiversiteit – te zien aan het aantal vlinders, insecten, weidevogels, akkervogels – in het boerenland is de afgelopen decennia dramatisch gedaald. Dat raakt ons allemaal. Zonder biodiversiteit geen goed voedsel, geen rijke natuur en geen landschap om van te genieten. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gaat de natuur in Nederland verbeteren. De Natuur en Milieufederaties werken daar graag aan mee. Vooral ook omdat we hier in alle provincies in de praktijk al flink aan bijdragen. Met Natuurinclusieve Landbouw, het redden van landschapselementen en het aanleggen van voedselbossen bijvoorbeeld”.

Website Samen voor biodiversiteit

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274