Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

De strategie van Natuur en Milieu Gelderland tot 2024

Geplaatst op 10-04-2020 in Nieuws.

Klik om te downloaden

Natuur en Milieu Gelderland gaat de komende vier jaar biodiversiteit herstellen en boeren een toekomstperspectief bieden in samenwerking met de natuur. Dat blijkt uit onze Meerjarenstrategie 2020-2024.
We blijven werken aan een goede ruimtelijke inpassing van duurzame energie, aan draagvlak voor de energietransitie en aan eigenaarschap. En met een netwerk van lokale ambassadeurs zetten we ons in voor de kwaliteit van landschap, natuur en milieu in het omgevingsbeleid.

In deze Meerjarenstrategie 2020-2024 laten we zien hoe we de komende jaren invulling geven aan onze missie voor een mooi en duurzaam Gelderland. De Meerjarenstrategie is tevens de basis voor het meerjarenprogramma dat wij met de Provincie Gelderland afspreken, en dat ten grondslag ligt aan de jaarlijkse subsidiebijdrage van de provincie.

Biodiversiteit en landbouw

We willen als vereniging duurzame perspectieven schetsen. En we kunnen aan de slag met concrete stappen, soms kleine, maar wel de goede richting in. Zo willen we biodiversiteit herstellen en boeren een toekomstperspectief bieden in samenwerking met natuur. Daarom willen we juist nu uitvoering geven aan het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw. Participatie van Gelderlanders draagt bij aan draagvlak voor initiatieven. Daar geven wij actief vorm aan.

Klimaat en energie

Met onze achterban zijn we actief voor klimaat en energie. Een goede ruimtelijke inpassing van duurzame energie, draagvlak voor de energietransitie, eigenaarschap en versterking van natuur en landschap zijn belangrijk. Die belangen brengen wij in bij de Regionale Energiestrategieën. Zorgelijk is intussen de nog immer toenemende uitstoot van broeikasgassen. Een succesvolle aanpak van de energietransitie begint met energiebesparing.

Ruimte en landschap

Het landschap gaat ons allen aan het hart. De druk op de ruimte is echter groot en vreemd genoeg is bescherming en ontwikkeling van ons landschap nauwelijks geregeld. Wij zetten ons, met een netwerk van lokale ambassadeurs, in voor de kwaliteit van landschap, natuur en milieu in omgevingsbeleid.  Wij laten met deze Meerjarenstrategie zien dat we ambitie hebben, dat we prioriteiten aanbrengen in ons werk en dat we onze proactieve rol als stem van natuur, landschap en milieu in Gelderland doelgericht zullen nemen.

 Lees hier alles over de Meerjarenstrategie 2020-2024

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.