Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

De kracht van de groene vrijwilliger

Geplaatst op 13-06-2018 in Nieuws.

De GNMF nam op 7 juni deel aan de landelijke bijeenkomst over de kracht van de groene vrijwilliger. Deze bijeenkomst is het vervolg van provinciale gesprekken en onderzoek naar groene vrijwilligers (van de toekomst). Er zijn onlangs diverse rapporten gepubliceerd die interessant zijn voor lidorganisaties die met vrijwilligers werken. Deze kennis delen wij graag met jullie.

“Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat veel mensen, van jong tot oud, best meer voor de natuur zouden willen doen in hun vrije tijd. Bedenk hoe jouw organisatie die kansen kan pakken!”

Ruim een jaar geleden is het Manifest ‘De kracht van de groene vrijwilliger’ ondertekend, een initiatief van LandschappenNL, SoortenNL en IVN en mede ondertekend door het ministerie van LNV, BoerenNatuur en het IPO. Daarna hebben veel lokale vrijwilligersgroepen het manifest onderschreven en ook Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben zich aangesloten.

Het programma dat aan dit manifest verbonden is, heeft tot doel om een impuls te geven aan de ondersteuning en facilitering van het groene vrijwilligerswerk. Die impuls is noodzakelijk om de vernieuwing en modernisering van het groene vrijwilligerswerk te versnellen en zo het vrijwilligerswerk toekomstbestendig te maken.

Uiteindelijk willen we dat alle mensen – ongeacht levensfase, opleidingsniveau, culturele achtergrond, wonend buiten of (vooral ook) binnen de stad – de mogelijkheid hebben om invulling te geven aan hun betrokkenheid bij natuur en landschap door mee te doen als groene vrijwilliger.

De onderstaande onderzoeken komen voort uit het manifest ‘De kracht van de groene vrijwilliger’ dat is gericht op het bewerkstelligen van een inhaalslag in de ondersteuning van groene vrijwilligers:

Benchmark groene vrijwilligers
Het rapport is opgesteld door RAVON op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de andere manifestpartners.

Groene vrijwilliger van de toekomst
Het rapport is opgesteld door Motivaction op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de andere manifestpartners.

Motieven en drijfweren groene vrijwilligers
Het rapport is opgesteld door de Radboud Universiteit op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de andere manifestpartners.

Resltaten provinciale gesprekken
Het Verslag met de resultaten en bevindingen van de provinciale gesprekken door Harm Blanken

Meer informatie kun je vinden op de website degroenevrijwilliger.nl

 

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.