Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Dag van de Biodiversiteit – 22 mei

Geplaatst op 20-05-2021 in Nieuws.

Wat is biodiversiteit eigenlijk? Kort gezegd de verscheidenheid aan planten en dieren. Een grote diversiteit is van enorm belang voor de natuur en voor onze samenleving. Bijvoorbeeld om gewassen te bestuiven, voor een goed waterdoorlatende bodem of om medicijnen te maken. Omdat dieren en planten  (en mensen) van elkaar afhankelijk zijn in voor voedsel en leefomgeving in een nauwkeurig afgesteld systeem, kunnen veranderingen in het milieu verreikende gevolgen hebben voor de diversiteit aan soorten.

Biodiversiteit en landbouw

Voedsel heeft een enorme impact op het milieu. Lokaal en duurzaam eten met seizoensgroenten bespaart enorm op de CO2-uitstoot. Daarnaast heeft het veel positieve effecten op de biodiversiteit. Door weinig of geen gebruik van pesticiden voorkomen boeren bijvoorbeeld dat niet-schadelijke insecten gedood worden. Door het gebruik van diepwortelende kruidenrijke graslanden ontstaat een gezond bodemleven en door diverse gewassen te verbouwen vermijden ze monocultuur.

Als Gelderlanders hebben we daar allemaal baat bij. Het is gewoon veel mooier om te fietsen en te wandelen door afwisselende landschappen waar bloemen bloeien en insecten zoemen. Maar het gaat verder dan dat het mooi is.

  • Een gezond bodemleven en de aanwezigheid van hagen en bomen zijn belangrijk voor een gezonde waterhuishouding. De afgelopen jaren hebben we gemerkt hoe belangrijk dat is.
  • Biodiversiteit zorgt ook voor balans in ecosystemen – als die balans zoek is, krijgen plaagdieren en insecten zomaar de overhand.
  • Dat geldt ook voor het plantenrijk. Als daar de balans verstoord wordt, bijvoorbeeld doordat er teveel stikstof neerslaat, kunnen inheemse planten verdwijnen en exoten en/of woekerplanten zoals brandnetel het overnemen.
  • Insecten zijn niet op die planten ingesteld, zodat hun populatie afneemt, waar bijvoorbeeld vogels en egels weer last van hebben.

Producenten hebben consumenten nodig

Gelderland is Nederlands koploper op het gebied van aantal biologische en andere natuurinclusieve boeren. Die pioniers zoeken met hart en ziel hoe zij voedsel kunnen verbouwen in harmonie met de natuur. Dat doen ze uit overtuiging, al is het niet altijd de gemakkelijkste weg.

Je vindt een aantal van deze pioniers in ons inspiratieblog ‘Stoere boeren’. Fijn leesvoer voor als je bang bent dat alles steeds slechter gaat. Want dat gaan deze mensen niet laten gebeuren! Wat we zeggen: stoere boeren!

Als consument speel je een cruciale rol in de ontwikkeling van steeds meer natuurinclusieve landbouw in Gelderland. Want ook de meest idealistische boer kan niet leven zonder consumenten. Dus jouw boodschappen, jouw groente, eieren, vlees en fruit, maken verschil voor de boeren en voor de biodiversiteit in ons mooie Gelderland.

De GoodFoodClub heeft door heel Nederland fietsroutes ontwikkeld langs enkele van deze duurzame producenten, ook in Gelderland. Heerlijk – in beide betekenissen van het woord: heerlijk fietsen, heerlijke producten kopen!

NB. je kunt de biodiversiteit ook een handje helpen door in eigen tuin of op eigen dakterras inheemse planten te poten. Kijk hier voor tips, voorbeeldborders en plantenlijsten.

Internationale dag van de biodiversiteit

De Verenigde Naties ondertekenden in 1992 het Verdrag inzake Biologische Diversiteit. De ondertekenaars, ook Nederland, verplichtten zich de biodiversiteit in hun eigen land te beschermen en ook maatregelen te nemen ter ondersteuning van de bescherming van de biodiversiteit wereldwijd. Sinds 2000 wordt deze dag jaarlijks op 22 mei gevierd.

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.