Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Cursus Wildlifecrime, ‘herkennen vervolging wilde fauna’.

Geplaatst op 20-06-2018 in Nieuws.

Op zaterdag 16 juni organiseerde de Gelderse Natuur en Milieufederatie in samenwerking met de Academie Politie, Dieren en Milieu voor de derde achtereenvolgende keer de cursus Wildlifecrime, ‘herkennen vervolging wilde fauna’. De cursus werd gehouden in het gebouw van Stichting Groennetwerk bij Tongeren op de Veluwe. De dag bestond uit theorie en tevens werden praktijksituaties in het veld gesimuleerd.

De cursus trok 27 deelnemers waarbij een deel ook van buiten de provincie Gelderland kwam. Hieronder bevonden zich natuurvrijwilligers maar ook mensen uit het groene onderwijs. Docenten van de Academie PDM namen de cursisten mee in de wereld van dierenvervolging en de ecologie van een aantal roofvogelsoorten en andere wilde fauna. In het veld werden de deelnemers uitgedaagd om methoden en vangmiddelen te herkennen.

Het stropen van dieren is van alle dag. Zo worden nog steeds roofvogels vergiftigd en beschoten. Tegelijkertijd is door bezuinigingen het toezicht in het buitengebied de afgelopen jaren sterk teruggedraaid. Dit betekent ook dat er minder zicht is op het aantal gevallen dat sprake is van dierenvervolging. Bij geconstateerde misstanden kunnen burgers een melding doen op de site www.natuurverstoring.nl. Dit landelijk meldpunt zorgt ervoor dat binnengekomen meldingen, bijvoorbeeld de vondst van een strik of vangkooi, zo snel mogelijk worden doorgespeeld naar een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) die vervolgens polshoogte kan gaan nemen. Met de opgedane kennis tijdens de cursus weten de deelnemers hoe zij moeten handelen bij geconstateerde misstanden, zodat de mogelijkheid om overtreders van de wet aan te pakken kan worden vergroot.

Voor meer informatie: www.natuurverstoring.nl

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274