Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Cursus Wat te doen bij wildlifecrime?

Geplaatst op 09-05-2017 in Nieuws.

Ook in Nederland komt wildlifecrime voor: het illegaal doden of vangen van wilde dieren en/of het opzettelijk verstoren of vernielen van hun leefgebied. Het Meldpunt Wildlifecrime probeert een goed beeld te krijgen van de omvang en aard van het probleem. Duidelijke meldingen zijn daarbij van belang. Maar hoe herken je wildlifecrime? Veel mensen willen wel meewerken, maar het is niet eenvoudig om problemen te herkennen en te omschrijven.

Daarom organiseert de GNMF samen met de Academie Politie, Dier en Milieu voor de tweede keer de eendaagse cursus Wildlifecrime. Doel van de cursus is dat deelnemers aanwijzingen van wildlifecrime leren herkennen zodat ze, als ze dat willen,  een juiste melding kunnen doen. Ze leren ondertussen veel over een aantal dieren en landschapsecologie. Kennis die ze weer kunnen gebruiken bij hun excursies en andere natuuractiviteiten. De cursus is inclusief een digitaal te ontvangen cursusboek.

Handvatten

Om zaken in het veld ook te kunnen vinden en te herkennen biedt deze cursus de nodige handvatten. De eerste helft van de cursusdag staat in het teken van het herkennen en de ecologie (biotoop, levenswijze, jachttechnieken) van enkele roofvogelsoorten en dieren als de vos, de das, de boom- en steenmarter, reeën en damherten. Ook het wegvangen van ‘wildzangvogels’ voor volières en handel wordt besproken.

In  de tweede helft van de cursusdag gaan we ook in het veld in om een aantal uitgezette plaatsen delict te onderzoeken. We ronden de bijeenkomst af met een toelichting over omvang, aanpak en het landelijk meldpunt Wildlife Crime.

Informatie

Wanneer: Zaterdag 10 juni 2017, 9.30 – 17.00 uur
Waar: Stichting Groennetwerk, Tongerenseweg 212 in Epe
Kosten: Leden van GNMF of van aangesloten organisatie: € 10,-. Overigen: € 25,-. Word je nu lid, dan krijg je van ons deze cursus cadeau! Klik hier om lid te worden.
Aanmelden: Via deze link
Informatie: GNMF, Bernhard Oosting, b.oosting@gnmf.nl, 026 3523740

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274