Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Natuurorganisaties reageren op concept Energiestrategieën

Geplaatst op 03-08-2020 in Nieuws.

De Gelderse regio’s Noord-Veluwe, Food Valley en Clean Tech Regio hebben inmiddels hun concept-Regionale Energie Strategie (RES) gepubliceerd. Natuur en Milieu Gelderland is, in samenwerking met de Participatiecoalitie, in verschillende regio’s betrokken geweest bij de voorbereiding van de concept-RES.

Op allerlei plaatsen en momenten hebben we ons sterk gemaakt voor goede participatie, lokaal eigendom, goede ruimtelijke inpassing en borging van natuur- en landschapskwaliteiten. We willen met partners zoeken naar een groot potentieel voor duurzame opwek binnen deze kaders. Afgelopen jaar hebben wij onze achterban en groene partners betrokken bij de voortgang, lokale kennis opgehaald en aan draagvlak gewerkt. Wij organiseerden regiobijeenkomsten, maakten een nieuwsbrief en leverden tussentijds inbreng. Er is veel werk verzet en we zien veel aanknopingspunten in de ontwikkelde plannen.

Verbeterpunten

Nu verschillende regio’s hun concept-strategie hebben gepubliceerd, hebben we een reactie gestuurd. Die betreft per regio een reflectie op het proces tot nu toe. Wat gaat er al goed, en waar zien we nog verbeterpunten.
De reacties zijn opgesteld met onze achterban en verschillende partners in het veld, waaronder Natuurmonumenten en Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van de lokale kennis van onze lidorganisaties zodat we de lokale kennis binnen onze vereniging goed benutten.
Voor elke regio gelden specifieke problemen en kansen. We voorzien de RES-organisatie graag van advies met betrekking tot het spanningsveld tussen energie en biodiversiteit. Door middel van deze brieven hopen we bij te dragen aan een breed gedragen en natuurinclusieve energietransitie.

  Reactie RES Noord-Veluwe

  Reactie RES Food Valley

  Reactie RES Clean Tech Regio

Nando Habraken on Email
Nando Habraken
Nando Habraken
Duurzame energie en circulaire economie
Nando is onze specialist op het gebied van duurzame energie en circulaire economie. Hij zet zich in voor goede participatieve processen in de energietransitie, zoals de RES-sen. Meer weten? Neem contact op via email of bel naar 06-11622491.