Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Code rood voor klimaat. Wat doen wij?

Geplaatst op 31-08-2021 in Nieuws.

Echt nieuws was het voor ons niet, het recente rapport van het Intergovernmental Panel for Climate Change, behalve dat het nog sneller gaat we dachten: de opwarming van de aarde, het smelten van de ijskappen en het stijgen van de zeespiegel. Wat betekent dit rapport voor Gelderland?

We merken de gevolgen al

Petra Souwerbren: “Ook wij krijgen er mee te maken. Sterker nog, we hébben er al mee te maken. Eén van de conclusies van het rapport is dat weersextremen vaker gaan voorkomen. Drie extreem hete en droge zomers van 2018 tot 2020 passen in dat beeld.

We merken de praktische gevolgen daarvan al. In de afgelopen zomers leden de landbouw en de natuur onder de droogte en zelfs onze drinkwatervoorziening kwam onder druk te staan. Dus de gedachte dat klimaatverandering ons niet raakt, gaat echt niet op.”

Wat vooral opvalt is dat de urgentie nog groter is dan we vermoedden. Er wordt al aan klimaatadaptatie gewerkt, maar de extreme weersomstandigheden maken duidelijk dat er meer nodig is, zoals robuuste beekdalen met ruimte voor water en groene woonwijken waar het ook in warme tijden goed toeven is. En bovenal moeten we de oorzaak aanpakken.

Vaart maken

Er worden in heel Oost-Nederland maatregelen genomen om klimaatverandering tegen te gaan: opwekken van wind- en zonne-energie, isolatie van woningen, het terugdringen van broeikasgassen door bedrijven. “Maar het tempo ligt te laag. We hebben die tijd niet meer”, signaleert Petra. Als voorbeeld verwijst ze naar de energietransitie. “De bouw van windmolens en zonnevelden vertraagt enorm door de weerstand onder de bevolking tegen veranderingen in hun leefomgeving. Ik snap de dilemma’s – maar als je de urgentie van dit klimaatrapport tot je door laat dringen, moet de balans op dit moment doorslaan naar vaart maken in de energietransitie. Laten we samen bepalen hóe en waar we dat het beste kunnen doen.”

Kansen

Er moet nog veel gebeuren. Bedrijven moeten aan de bak om minder CO2 uit te stoten en duurzame mobiliteit (minder vliegen en minder autorijden) is echt nodig.

Natuur en Milieu Gelderland maakt zich hard voor circulaire bedrijven, energiebesparing, toepassing van de zonneladder, een natuurinclusieve energietransitie en betrokkenheid van omwonenden. “Als we ons hier met z’n allen voor inzetten, plukken we er ook met z’n allen de vruchten van. Met bijvoorbeeld volop banen in de duurzame-energiesector, met verbeterde luchtkwaliteit en herstel van de natuur. Daar gaan we ons in het nieuwe seizoen weer volop voor inzetten!”

In de krant

De Stentor belde directeur Petra Souwerbren naar aanleiding van het rapport van de IPCC en publiceerde dit artikel: Extreme droogte, hevige regen en smeltend poolijs: wat doen we in Oost-Nederland zélf tegen klimaatverandering?

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.