Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Brochure Duurzame energie voor iedereen

Geplaatst op 14-09-2020 in Nieuws.

Hoe kunnen we bewoners met een kleine beurs betrekken bij de energietransitie? De brochure Duurzame energie voor iedereen van de Natuur en Milieufederaties geeft handvatten.

De energietransitie is in volle gang. Gemeentes, maar ook bewoners ontwikkelen plannen voor de opwekking van duurzame energie. Er ontstaan mooie plannen voor zonne- en windparken. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 50% lokaal eigendom moet worden van de omgeving. Op deze manier worden lusten en lasten verdeeld en profiteren omwonenden mee van de opbrengst.

Geen budget

In de praktijk blijkt alleen dat niet altijd alle bewoners zomaar aan kunnen sluiten. Mensen met een laag inkomen hebben bijvoorbeeld geen budget om (mee) te investeren en vallen daardoor vaak buiten de boot. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij toch mee kunnen doen? Een pasklaar antwoord is er nog niet.
Toch zijn er al verschillende initiatieven die proberen alle doelgroepen, ook bewoners met een kleine beurs, te bereiken. De brochure Duurzame energie voor iedereen laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien welke mogelijkheden er op dit moment ingezet en ontwikkeld worden. Zo zijn we met elkaar op weg om de energietransitie bereikbaar te maken voor iedereen.

  Duurzame energie voor iedereen, Natuur en Milieufederaties, september 2020

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.