Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Even voorstellen: Bram de Vries, stagiair

Geplaatst op 24-10-2019 in Nieuws.

Bram de Vries, stagiair bij GNMF‘Wat zijn de kansen en risico’s voor natuurbelangen in de provincie Gelderland met betrekking tot de waterhuishouding?’ Dat is de titel van het onderzoek van Bram de Vries, stagiair bij de Gelderse Natuur en Milieufederatie.

Bram is 5e-jaars student Bos- en Natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit. Als afsluiting van zijn master loopt hij vier maanden stage bij ons.
Hij kon mee op pad met Waterschap Vallei en Veluwe. Ook woonde hij een brainstorm bij over de waterstrategie van de Gelderse natuur- en landschapsorganisatie. Wij hopen dat het onderzoek van Bram de Vries zal bijdragen aan de onderbouwing van de position paper/strategische agenda die we willen opstellen.

Zijn stagebegeleider bij de GNMF is Alex de Meijer.

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.