Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Maatwerk nodig bij bomenbeleid langs wegen

Geplaatst op 10-06-2020 in Nieuws.

Provincie Gelderland heeft zijn beleid voor bomen langs wegen aangescherpt. Voorheen moest de berm volledig obstakelvrij zijn en werd onvoldoende gekeken naar andere oplossingen dan bomenkap om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het nieuwe beleid gaat uit van een meer integrale belangenafweging en ruimte voor maatwerk. Dit is een flinke verbetering. Natuur en Milieu Gelderland dringt er bij Provinciale Staten op aan dat er ook daadwerkelijk meer maatwerk toegepast wordt. Daarbij moeten ook verdergaande maatregelen worden overgewogen, zoals het verlagen van de maximumsnelheid, het afwaarderen van wegen en het nemen van snelheidsbeperkende maatregelen. Zo kan daadwerkelijk voldaan worden aan de wens van de Staten en van veel Gelderlanders om zo veel mogelijk gezonde bomen te laten staan. Ook noemen we de optie om waardevolle bomen, indien mogelijk, te verplaatsen in plaats van te kappen. Mocht kap toch noodzakelijk zijn, dan moet herplant geborgd zijn; het liefst ter plaatse of in de directe omgeving.

 

Erik-Jan Bijleveld on EmailErik-Jan Bijleveld on LinkedinErik-Jan Bijleveld on Twitter
Erik-Jan Bijleveld
Erik-Jan Bijleveld
Natuur en landbouw
Meer weten? Neem contact op met Erik-Jan: e.bijleveld@natuurenmilieugelderland.nl, 06 3371 8399