Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Bossenstrategie mist concrete aantallen

Geplaatst op 10-06-2020 in Nieuws.

Provincie Gelderland stelt nieuw bossenbeleid op en Natuur en Milieu Gelderland praat mee over de uitgangspunten. Wij zijn positief over de richting die wordt ingeslagen, want de provincie spreekt zich duidelijk uit voor het belang van bomen en er wordt gekozen voor meer bomen en meer bos in Gelderland. Wij roepen de provincie echter op, samen met andere natuur- en landschapsorganisaties, om ook kwantitatieve doelstellingen vast te stellen. In de landelijke Nationale Bossenstrategie is de opgave 37.000 hectare nieuw bos. Gelderland is een grote provincie, dus wij vinden 4.000 – 5.000 hectare voor de komende tien jaar een passende ambitie. Hierbij denken we aan aaneengesloten nieuw bos, maar ook aan nieuwe houtwallen, bosjes in het landschap die functioneren als stapsteen, aan overige landschapselementen en aan agroforestry en voedselbossen.

De provincie legt nadrukkelijk de koppeling tussen bomen/bos en andere maatschappelijke doelen, zoals de stikstofaanpak, biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit. Wat nog als nevendoel ontbreekt is de bijdrage aan het robuuster maken van natuurgebieden. Dat kan door het aanleggen van bossen en landschapselementen om bestaande natuurgebieden (beter) met elkaar te verbinden en door buffers rond Natura-2000-gebieden te creëren.

Wij zijn blij met de intentie om bestaande bossen gezonder en diverser te maken. Het versterken van de biodiversiteit is voor ons een belangrijk doel, daarom roepen wij de provincie op om in te zetten op meer biodiversiteit in bestaande bossen en het versterken van natuurbossen, bijvoorbeeld door extra bosreservaten aan te wijzen.

 

Erik-Jan Bijleveld on EmailErik-Jan Bijleveld on LinkedinErik-Jan Bijleveld on Twitter
Erik-Jan Bijleveld
Erik-Jan Bijleveld
Natuur en landbouw
Meer weten? Neem contact op met Erik-Jan: e.bijleveld@natuurenmilieugelderland.nl, 06 3371 8399