Skip navigation MENU

BirdLife International Award voor KNNV Noordwest-Veluwe en Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe

Geplaatst op 22-11-2018 in Nieuws.

Birdlife International heeft de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep de Birdlife Nature’s Hero Award 2018 toegekend. Deze werkgroep is een initiatief van de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe (VBW) en de afdeling Noordwest-Veluwe van de KNNV.
Namens Vogelbescherming Nederland overhandigde Gert Ottens het bijbehorende certificaat tijdens een gezamenlijke lezingenavond van beide verenigingen in Harderwijk op woensdag 21 november aan werkgroepvoorzitter Jaap Schröder.

De Natuurbeschermingswerkgroep is al meer dan 25 jaar actief met de bescherming van natuurgebieden op de Veluwe en Veluwerandmeren. In de meeste gevallen volstaan voorlichting en overleg daarbij. Soms echter is de gang naar de rechter onvermijdelijk om overheden zich alsnog aan de wet te laten houden, aldus Jaap Schröder bij de uitreiking.

Vogelsoorten als Brilduiker, Gierzwaluw en Zwarte Specht profiteerden hiervan, maar de werkgroep is ook druk met leefgebieden van dassen. De vasthoudendheid van de werkgroep heeft de aandacht van Birdlife International getrokken en tot de genoemde toekenning geleid.

Thijs Belgers on EmailThijs Belgers on Linkedin
Thijs Belgers
Thijs Belgers
Externe communicatie
Thijs verzorgt de externe communicatie bij Natuur en Milieu Gelderland. Denk aan persberichten, website, sociale media en de nieuwsbrieven. Ook coördineert hij de Helpdesk.
Meer weten? t.belgers@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2933 0517