Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Biodiversiteit Gelderland stabiliseert op 40%

Geplaatst op 13-06-2018 in Nieuws.

Hoe gaat het met de Gelderse natuur? In mei verscheen de eerste rapportage over de biodiversiteit in Gelderland. Een aanrader: het rapport is prettig leesbaar en geeft een goed inzicht in de stand van diverse soortgroepen. Het goede nieuws is dat de algemene achteruitgang van biodiversiteit is gestopt.

Nog steeds achteruitgang soorten

Maar dat geldt niet over de hele linie: vogels bijvoorbeeld gaan nog altijd achteruit. En er is nog geen sprake van herstel op heiden en in bossen. Dat heeft structurele oorzaken, zoals de depositie van stikstof, verdroging en de achteruitgang van natuur en landschap buiten de natuurgebieden. Dat is een probleem, omdat biodiversiteit van groot maatschappelijk belang is voor de landbouw, voor gezonde bodems, voor ecosysteemdiensten en het natuurlijk kapitaal.

Plan voor herstel biodiversiteit

De actuele natuurkwaliteit van eco-systemen, gemeten aan de hand van voorkomende soorten, is 40% is van de kwaliteit van volledig intacte ecosysteem-typen. Met alle maatregelen die nu op stapel staan kan de kwaliteit van de natuur tot maximaal 65% worden verhoogd. Maar dan moeten echt alle geplande maatregelen ook genomen worden! Om in de buurt van de 100% te komen zullen verdergaande maatregelen genomen moeten worden. Er is dus nog veel werk aan de winkel. Een Gelders plan biodiversiteitsherstel is gewenst om planmatig en effectief aan verbetering te werken.

Download de rapportage Hoe gaat het met de Gelderse natuur? van provincie Gelderland.

 

Petra Souwerbren on Email
Petra Souwerbren
Petra Souwerbren
Directeur
Petra is directeur bij Natuur en Milieu Gelderland. Je kunt met haar contact opnemen via p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl of 06 2305 5791.