Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Bijeenkomsten voor verkiezingen van waterschappen

Geplaatst op 15-02-2019 in Nieuws.

Op 20 maart zijn er verkiezingen voor zowel de provincies als voor de waterschappen. Het werk van de laatste is minder bekend bij het grote publiek, maar wel heel belangrijk. De waterschappen zorgen er niet alleen voor dat we het droog houden, maar wegen ook de belangen van inwoners, bedrijven (o.a. agrariërs) en natuur tegen elkaar af. De droogte van de afgelopen zomer heeft ons er nog eens op gewezen dat we verstandig met waterbeheer moeten omgaan.

Met de verkiezingen in het vooruitzicht worden er, ook in Gelderland, veel bijeenkomsten georganiseerd waarin wordt ingegaan op het werk van de waterschappen. In Nijmegen is er op 11 maart een avond die breed van opzet is. Wat doet het waterschap eigenlijk? Waarom zijn deze verkiezingen belangrijk? En wat willen de verschillende partijen bereiken?
Andere avonden gaan in op specifieke thema’s, zoals klimaat en natuur.

Bijeenkomsten

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.