Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Bijeenkomsten over de Omgevingswet

Geplaatst op 31-10-2019 in Nieuws.

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Er verandert dan veel in het omgevingsrecht en de besluitvorming over onze leefomgeving. De Gelderse Natuur en Milieufederatie praat je graag bij over wat dit straks en nu al betekent voor het werk van vrijwillige natuur- en milieubeschermers.

In december houden we in drie regio’s bijeenkomsten over de Omgevingswet voor onze achterban. Elke bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

Wat gaat de Omgevingswet voor jou betekenen?

In de nieuwe Omgevingswet stellen het Rijk, provincies en gemeenten ieder een eigen omgevingsvisie op. Die schetst een integraal beeld van de gewenste ontwikkelingen in de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan ruimtelijke ordening, milieu, gezondheid, natuurbescherming en infrastructuur. De ambities worden uitgewerkt in de provinciale omgevingsverordening en in één omgevingsplan per gemeente. Ook is er ruimte voor specifieke thematische uitvoeringsprogramma’s.

In plaats van sturing van bovenaf komt er een grote rol voor lokale participatie en co-creatie. Burgers en lokale groepen moeten bij concrete initiatieven vanaf het begin al worden uitgenodigd om mee te denken. Dat biedt kansen! Maar wat betekent dat voor jou? En welke middelen heb je om de gemeentelijke visie- en planvorming te beïnvloeden, zodat de belangen van natuur, milieu en landschap goed worden geborgd? En welke informatie is er straks te vinden in het Digitale Stelsel Omgevingswet?

Specifiek regionaal thema en kennisdeling in de regio

In de tweede helft van het programma kijken we naar één of twee specifieke thema’s die voor jou relevant zijn. Daarom vragen we je om tevoren aan te geven welk onderwerp uit jouw regio jij tijdens de avond graag aan bod ziet komen. Het onderwerp/thema dat het meest genoemd wordt zullen we dan behandelen.
Dit programma-onderdeel biedt tevens gelegenheid voor kennismaking en uitwisseling tussen de deelnemers.
Stuur jouw suggestie voor een of twee lokale thema’s per mail naar Ellen van Reesch, e.vanreesch@gnmf.nl.

Omgevingsvrijwilliger

Voor mensen die zich verder willen verdiepen in de Omgevingswet en die actief in de regio aan de slag willen gaan als “omgevingsvrijwilliger” willen wij in 2020 een verdiepende module aanbieden. Omdat er zoveel op ons afkomt zijn regionale omgevingsvrijwilligers van belang  om ontwikkelingen in het veld te signaleren,  lokale groepen te ondersteunen bij inspraak en het opstellen van zienswijzen of andere acties.

Aan het einde van de avond inventariseren we of hier belangstelling voor is.

Bijeenkomsten Omgevingswet

De avonden worden gehouden op de volgende data en locaties:

Dinsdag 10 december: Apeldoorn

Woensdag 11 december: Doetinchem

Donderdag 12 december: Tiel

Gratis voor leden

Je kunt je voor één avond opgeven.
De deelname is gratis voor leden van de GNMF en voor leden van aangesloten organisaties.
Ben je geen lid, dan betaal je € 15,-. Maar als je nu lid wordt, krijg je van ons deze avond cadeau (klik hier om lid te worden).

Meer weten?

Heb je vragen over deze bijeenkomsten of wil je suggesties doen, neem dan contact op met Ellen van Reesch, e.vanreesch@gnmf.nl.

Meer lezen over de Omgevingswet? Lees dan verder op onze website.

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274