Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Bijeenkomst 22-11 Wind op Land; Briljante mislukkingen

Geplaatst op 14-11-2017 in Nieuws.

Wat kunnen we leren van niet gerealiseerde windprojecten

Windprojecten worden over het algemeen gerealiseerd onder moeilijke en vooral verschillende omstandigheden. Initiatiefnemers en beleidsruimte vanuit gemeenten zijn in iedere situatie weer anders. Ook provincies voeren hun specifieke windbeleid.

Dit zorgt ervoor dat er niet één gouden formule is om succesvol te komen tot het realiseren van windprojecten. Het gaat nog te vaak fout, ook wanneer initiatiefnemers zelf ervan overtuigd zijn een zorgvuldig (participatie)proces gevoerd te hebben.

Wat kunnen we leren van deze mislukte initiatieven? Waar liepen initiatiefnemers tegenaan en wat zouden zij een volgende keer anders doen?

Deze bijeenkomst is onderdeel van de leeromgeving windopland.info: hét kennisplatform voor draagvlak en participatie bij Wind op Land.

Wanneer: Woensdag 22 november, 13.30 – 17.00 uur

Locatie: Schouwburg Odeon, Blijmarkt 25 te Zwolle

Programma

13.30 uur Ontvangst

14.00 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter Matthijs Nijboer

14.10 uur Introductie met drie inleidingen.

Deze inleiders vertellen over niet succesvolle projecten en de (f)actoren die daar een rol bij hebben gespeeld.

1. Hellendoorn – Wilma Paalman Initiatief voor windmolens in de gemeente Hellendoorn. Wilma Paalman is betrokken geweest bij een lokaal initiatief wat uiteindelijk niet van de grond is gekomen. Welke lessen zijn er geleerd?

2. Beuningen – Alex de Meijer In Beuningen kwam een eerdere poging voor windmolens niet van de grond. Het verzet was te groot. Bij het nieuwe initiatief is de houding van de omgeving wel positief. Alex de Meijer van de Gelderse Natuur en Milieufederatie licht toe wat er eerder niet goed ging, en nu wel. Welke interventie is hiervoor gepleegd?

3. Friesland Project Hiddem Houw: op de kop van de Afsluitdijk zijn plannen voor ongeveer 9 windmolens (42 MW). Eerder sneuvelde het breed gedragen plan voor molens in Friesland (zie documentaire ‘De Onderstroom’), maar welke lessen zijn daaruit geleerd en worden deze toegepast?

15.15 uur Korte pauze

15:30 uur Zaalgesprek & paneldiscussie

Onderwerpen van gesprek zijn onder andere de rol van initiatiefnemers, omwonenden, gemeentelijke politiek en zaken als de berichtgeving in de media. Welke inzet vergt dit alles van de initiatiefnemer? Wij hebben een journalist bereid gevonden om een reflectie op de communicatie rondom initiatieven te geven.

16.15 uur Plenaire reflectie en afsluiting door Matthijs Nijboer

16.30 uur Borrel

U bent van harte uitgenodigd om mee te praten en te doen op 22 november!

Aanmelden via info@natuurenmilieuoverijssel.nl

Marieke Gorkink on EmailMarieke Gorkink on Linkedin
Marieke Gorkink
Marieke Gorkink
Projectleider bij Natuur en Milieu Gelderland
Marieke is het aanspreekpunt voor het thema Voedsel en Schone Lucht. Meer weten? Neem contact op via e-mail of 06 10828694.