Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Bezwaar tegen antennemast bij Haarlo

Geplaatst op 27-09-2018 in Nieuws.

De GNMF en Het Geldersch Landschap en Kasteelen hebben bezwaar aangetekend bij de gemeente Berkelland tegen de plaatsing van een hoge antennemast bij landgoed Wolink. De gemeente heeft hiervoor recent een vergunning verleend.

De mast, van 40 meter hoog, zou pal naast landgoed Wolink aan de Dennenweg worden geplaatst. Dit zou de kwaliteit van het cultuurhistorische landschap in belangrijke mate aantasten. De hoge mast zal het uitzicht domineren. Volgens de gemeente en KPN zijn andere locaties niet geschikt. De natuurorganisaties zijn echter van mening dat er wel degelijk locaties te vinden zijn die het landschap meer ontzien en die tegelijkertijd zorgen voor voldoende dekking in het mobiele telefoonverkeer. De organisaties vragen daarom naar een onafhankelijke second opinion.

Landschapstoets

Naar de mening van de natuurorganisaties ontbreek er een goede landschapstoets, waarbij de diverse locaties voor een communicatiemast tegen elkaar worden afgewogen en waarin de gevolgen voor het landschap, en in het bijzonder voor landgoed Wolink, zijn beoordeeld. Bovendien is Geldersch Landschap in het voortraject als directe buur niet geconsulteerd.

Vasthouden aan eigen beleid

De locatie die nu is voorzien, ligt midden in een cultuurhistorisch kampenlandschap met essen, weilanden, houtwallen en loof- en naaldbos en diverse historische en monumentale gebouwen. Met andere woorden: de omgeving is met recht te kwalificeren als een parel in de Achterhoek. De gemeenten is dezelfde mening toegedaan, zoals blijkt uit haar eigen antennenota. De gemeente geeft daarin aan dat vanuit visueel oogpunt en door de sfeer van deze gebieden het niet wenselijk is hier antenne-installaties te plaatsen. De natuurorganisaties wijzen de gemeente erop om aan dit eigen beleid vast te houden.

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274