Skip navigation MENU

Bewoners starten crowdfunding tegen Tracébesluit A15

Geplaatst op 03-01-2017 in Nieuws.

Dit voorjaar zal minister Melanie Schultz waarschijnlijk het Tracébesluit publiceren voor de doortrekking van de A15 van Ressen naar Zevenaar, met een brug over het Pannerdensch Kanaal. Bewoners van Lingewaard en de Liemers zijn onlangs een crowdfunding gestart om het Tracébesluit bij de Raad van State aan te kunnen vechten. Zij willen hiermee de hulp inroepen van advocaat Robert van der Velde, die eerder met succes gedupeerden van de gasboringen in Groningen bijstond.

Van der Velde: “Deze nieuwe procedure bij de Raad van State heeft een reële kans van slagen, omdat het tracé dwars door Natura 2000-gebied loopt. Dat is beschermd natuurgebied. Bij de komst van de Betuweroute is juist vanwege die natuur voor een tunnel gekozen. Aanleg van een snelwegbrug in precies hetzelfde gebied is merkwaardig en moeilijk te motiveren voor de minister”.

Wil je de bewoners langs het tracé steunen, ga dan naar hun actiepagina op Facebook.

Nut en noodzaak

De GNMF schrijft in haar reactie op het Ontwerp Tracébesluit, december 2015, dat de keuze voor een brug in plaats van een tunnel onvoldoende is onderbouwd. Bovendien zetten we vraagtekens bij nut en noodzaak van de doortrekking zelf. Samen met anderen hebben we een beter plan gemaakt om de problemen van de bereikbaarheid op te lossen: het Regio Combi Alternatief. Daarin worden de Pleyroute bij Arnhem en de A12 beter benut en wordt sterk ingezet op beter openbaar vervoer. Een brug met verderop een slechte inpassing vinden wij onaanvaardbaar en onverantwoord. Het plan is zó slecht, dat wellicht de Natuurbeschermingswet straks roet in het eten van de minister gooit.

Thijs Belgers on EmailThijs Belgers on Linkedin
Thijs Belgers
Thijs Belgers
Externe communicatie
Thijs verzorgt de externe communicatie bij Natuur en Milieu Gelderland. Denk aan persberichten, website, sociale media en de nieuwsbrieven. Ook coördineert hij de Helpdesk.
Meer weten? t.belgers@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2933 0517