Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Bewoners blokkeren megastal door aankoop boerenerf Wichmond

Geplaatst op 11-07-2018 in Nieuws.

Met de aankoop van een boerenerf en een flink stuk landbouwgrond hebben tien omwonenden de vestiging van een megastal in Wichmond voorkomen. Op de plek wordt nu ruimte geboden aan de ontwikkeling van natuur. Ook komt er een klein aantal woningen.

Touw trekken om boerenerf

De aankoop van het boerenerf betekent het sluitstuk van een strijd die bijna vier jaar geleden begon. Zakenman Kees Koolen uit Vorden kwam toen met een plan voor zijn bedrijf Dutch Dairy Genetics (DDG). Op het erf in Wichmond had DDG een aantal megastallen voor 1450 melkkoeien – later teruggeschroefd tot 388 – gepland, met de mogelijkheid voor verdere groei. Aanvankelijk leek Koolen van gemeente Bronckhorst toestemming hiervoor te krijgen, maar er ontstond massaal verzet onder omwonenden.

Juridische strijd

Vanaf het begin heeft de GNMF de bewoners bijgestaan in hun verzet tegen de megastallen. De GNMF en Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland vochten bij de Raad van State succesvol de door de provincie verleende natuurbeschermingswetvergunning aan. Het bleek dat de berekeningen van de emissies van stikstof niet klopten. Ook was het volgens de Raad van State de vraag of overname van emissierechten van andere opgevoerde bedrijven wel mogelijk was omdat ze al eerder beëindigd waren.

“We hebben jaren gestreden om de komst van de stal te voorkomen”, zegt Jacques Wintermans, één van de bewoners, tijdens een interview met Omroep Gelderland. “We zijn bij de gemeenteraad geweest, hebben politieke partijen gesproken, hebben bij de rechter in Arnhem gezeten en we zijn zelfs bij de Raad van State geweest. De afspraak bij de notaris zet nu definitief een streep door de komst van de koeienstal.”

Een schets van de megastallen zoals die waren gepland (Bron: Gemeente Bronckhorst)

Boomgaarden en bolle akkers

Ook Natuurmonumenten kantte zich tegen het project en begon een petitie. Die werd ruim 7000 keer ondertekend. “De bijbehorende landbouwgrond grenst aan Landgoed Hackfort van Natuurmonumenten. Het ligt in een cultuurlandschap met authentieke boerderijen met hooibergen, boomgaarden en bolle akkers. Natuurmonumenten vindt dat de beoogde megastal hier niet past”, aldus Luc Berris van Natuurmonumenten.
”Het is uniek dat het initiatief van een actiegroep uitmondt in een overeenkomst die het landschap veilig stelt. Het is geweldig dat de buren dit voor elkaar hebben gekregen.”

Boerderij te koop

Het grootste deel van de grond rond het boerenerf is direct doorverkocht aan de provincie Gelderland. Die gaat onderzoeken of er ruimte is voor een betere verkaveling van de landbouwgrond. Woordvoerster Everdien Gursing: “We brengen deze landbouwgronden in voor een kavelruilproject waarmee agrariërs betere, aaneengesloten kavels krijgen. Het liefst dicht bij de boerderij. Dat scheelt weer uitstoot als een boer niet zo ver hoeft te rijden.” Natuurmonumenten heeft een bosperceel gekocht.

Wat overblijft voor de buurt is de boerderij zelf. “Deze moeten we nu verkopen”, zegt Paul Valk namens de buurt. De makelaar is aanwezig om het bord ‘Te Koop’ direct te plaatsen. “Laat ze maar komen”, zegt Valk wanneer het bord staat.

Bron tekst en foto’s: NOS

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274