Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

“Beste bestuurders, dit is mijn oproep”

Geplaatst op 16-06-2022 in Nieuws.

Nando Habraken, onze collega duurzame energie en circulaire economie, hield een betoog tijdens onze jubileumbijeenkomst in november 2021, waarin hij vijftig jaar vooruit keek. Vervolgens richt hij zich met een indringende oproep tot bestuurders en ambtenaren. Deze oproep blijft relevant, ook in andere maatschappelijke discussies waarin moeilijke keuzes onontkoombaar zijn, zoals rond natuur en stikstof. Dit is zijn betoog: 

“Over vijftig jaar bestaat Natuur en Milieu Gelderland honderd jaar. Ik ben dan 79. Wat is het verhaal dat ik dan aan mijn kinderen – of misschien zelfs kleinkinderen – vertel?

Ik werk op het gebied van energie en spreek daarom met veel wethouders en ambtenaren. Die willen ook allemaal in actie komen voor duurzame energie. Maar … als er dan mensen voor het gemeentehuis staan te demonsteren tegen windmolens of een zonnepark, dan halen ze toch meestal bakzeil en komt er niks terecht van actie. Ik baal daarvan.

En daarom is dit mijn oproep:

Beste bestuurder, beste ambtenaar,

TOON MOED!

Durf te gaan staan voor wat er moet gebeuren en durf daar je eigen verhaal van te maken. Durf te zeggen: het gaat niet makkelijk worden om dit te doen in onze gemeente of onze provincie, maar het moet wel.

Welk verhaal vertel ik mijn kleinkinderen? “Wij met z’n allen hebben er in de jaren twintig van deze eeuw voor gezorgd dat we de natuur leidend lieten zijn. Dat we moeilijke keuzes hebben gemaakt die wel noodzakelijk waren.” Ik ben bang dat dat mijn verhaal niet wordt.

Helpt het als we bedenken wat mensen van eerdere generaties voor ons hebben gedaan? Ik vind de Deltawerken een mooi voorbeeld. Die waren echt superduur! Maar ik ben blij dat de generatie van toen dat voor ons heeft gedaan.

Het is aan jullie en aan ons allemaal: buig het verhaal om. Zodat ik over vijftig jaar aan mijn kinderen kan vertellen: wij hebben toen, in de jaren twintig, als beleidsmakers en burgers in Gelderland een heel mooi en natuurinclusief Gelderland gecreëerd door niet weg te lopen voor de moeilijke keuzes die we moesten maken.

Dank jullie wel.”

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.