Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Beroep tegen vergunning kerstboomkwekerij bij Emst gegrond

Geplaatst op 26-07-2021 in Nieuws.

De bestuursrechter in Arnhem heeft op 21 juli 2021 uitspraak gedaan in het beroep tegen de vergunning voor de aanleg van een grote kerstboom- en heesterkwekerij aan de Oranjeweg bij Emst. De gemeente Epe had deze vergunning in 2019 verleend. Omwonenden en groene organisaties, waaronder Natuur en Milieu Gelderland, spanden de zaak aan.

Argumenten tegen kerstboomkwekerij

Zij voerden aan dat het landschap, de bodem en de waterhuishouding bij de Oranjeweg worden bedreigd. De kwekerij ligt in de ecologische Wisselse Poort van het beschermde Nationaal Landschap Veluwe en kenmerkt zich door de openheid en het historische cultuurlandschap. De aanwezige natuurgebieden zijn afhankelijk van een goede bodem- en waterkwaliteit.

Boomkwekerijen maken intensief gebruik van bemestings- en bestrijdingsmiddelen die zich kunnen verspreiden via de bodem, grond- en oppervlaktewater. In het beekdal bij Emst stromen kwetsbare beken met belangrijke natuurwaarden.  Zowel het grondwater als het oppervlaktewater zijn hier van belang voor de drinkwaterfunctie.

Oordeel van de rechter

De rechter gaat mee met de ingediende bezwaren en vernietigt het besluit van de gemeente. Daarbij wees de rechter op onderzoeksgebreken inzake de openheid van het landschap en de gevolgen van bestrijdingsmiddelen voor de grondwaterkwaliteit. Het bezwaar tegen de gevolgen voor het leefgebied van de das is overigens niet gehonoreerd.

De gemeente Epe moet zich nu dus opnieuw beraden over de vergunning.

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274