Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Arnhems coalitieakkoord komende vier jaar

Geplaatst op 08-06-2022 in Nieuws.

Het Arnhems Coalitieakkoord voor de jaren 2022 tot en met 2026 staat online! Hierin staan alle doelen om Arnhem duurzamer, groener, kansrijker en meer verbonden te maken. Op welke manier komt schone lucht hierin terug? We hebben de stukjes voor je opgezocht – je leest hieronder de citaten:

Over houtstook…

De overlast die houtstook veroorzaakt, baart onze grote zorgen. Houtrook is immers ongezond en in geval van slechte luchtkwaliteit of weersomstandigheden, blijft deze rook langer hangen. Met name Arnhemmers met longaandoeningen hebben daar last van. Daarom gaan we het stookalert van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) breed onder de aandacht brengen. We nemen in het omgevingsplan op dat stoken verboden is wanneer het stookalarm van kracht is en zullen hierop handhaven.

… en over het verkeer in de stad

We stellen een nieuw mobiliteitsplan op waarin naast de bereikbaarheid van de stad, het tegengaan van verkeersoverlast en schone lucht de uitgangspunten zijn. […] We handhaven de Milieuzone, waar erg vervuilende motorvoertuigen worden geweerd. Als de Rijksoverheid het mogelijk maakt om strengere normen te stellen, dan volgen we die. Op basis van de luchtkwaliteit wordt in het mobiliteitsplan gekeken of uitbreiding van het gebied noodzakelijk is. Mocht dit het geval zijn, dan hebben we oog voor mensen die hierdoor in de problemen komen.

Bekijk het coalitieakkoord op de gemeentelijke pagina

Babette van Rietschote
Babette van Rietschote
Babette is freelance tekstschrijver en communicatieadviseur. Zij behoort tot de vaste pool van freelancers/zzp'ers van Natuur en Milieu Gelderland.