Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Antennemast in Haarlo

Geplaatst op 08-10-2018 in Nieuws.

Aanleiding

Gemeente Berkelland verstrekte onlangs een vergunning voor het plaatsen van een 40 meter hoge antennemast bij Haarlo. De antennemast zou pal naast landgoed Wolink aan de Dennenweg worden geplaatst. De locatie die nu is voorzien, ligt midden in een cultuurhistorisch kampenlandschap met essen, weilanden, houtwallen en loof- en naaldbos en diverse historische en monumentale gebouwen. Met andere woorden: de omgeving is met recht te kwalificeren als een parel in de Achterhoek. De hoge mast zal het uitzicht domineren en daardoor de kwaliteit van het cultuurhistorische landschap in belangrijke mate aantasten.

Volgens de gemeente en KPN zijn andere locaties niet geschikt. De natuurorganisaties zijn echter van mening dat er wel degelijk locaties te vinden zijn die het landschap meer ontzien en die tegelijkertijd zorgen voor voldoende dekking in het mobiele telefoonverkeer. Gemeente Berkelland beschikt over een eigen antennenota, waarin staat beschreven dat vanuit visueel oogpunt en door de sfeer van deze gebieden het niet wenselijk is hier antenne-installaties te plaatsen.

Rol GNMF

De GNMF en Het Geldersch Landschap en Kasteelen hebben bezwaar aangetekend bij de gemeente Berkelland tegen de plaatsing van een hoge antennemast bij landgoed Wolink. De organisaties vragen ook naar een onafhankelijke second opinion naast de stellingen van de gemeente en KPN dat er geen andere geschikte locaties zijn. De natuurorganisaties wijzen de gemeente erop om zich aan het eigen beleid van de aan dit eigen beleid met betrekking tot de antennenota te houden. Naar de mening van de natuurorganisaties ontbreek er een goede landschapstoets, waarbij de diverse locaties voor een communicatiemast tegen elkaar worden afgewogen en waarin de gevolgen voor het landschap, en in het bijzonder voor landgoed Wolink, zijn beoordeeld. Bovendien is Geldersch Landschap in het voortraject als directe buur niet geconsulteerd.

Wat kun je doen?

 

Tijdlijn

 

 

 

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.