Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Word jij ambassadeur voor Natuurlijke Klimaatbuffers?

Geplaatst op 03-12-2019 in Nieuws.

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) heeft zes mooie concepten bedacht waarbij ons land op een natuurlijke manier beter kan omgaan met extreme droogte, hitte en wateroverlast. De CNK zoekt ambassadeurs om deze natuurlijke klimaatbuffers te promoten bij gemeenten, waterschappen en provincies.

Wil jij zorgen dat de natuur niet verder onder druk komt te staan door klimaatverandering? Ambieer jij een invloedrijke plek bij gesprekken over onze toekomst? Meld je dan aan als vrijwilliger om Klimaatbuffer-ambassadeur te worden in Gelderland.

Klimaatverandering

De Nederlandse overheid is druk bezig ons voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Op veel plaatsen worden stresstesten uitgevoerd. Ook worden er dialogen gevoerd met belanghebbenden om na te denken over de risico’s en benodigde maatregelen. De kans is groot dat daarbij wordt gekozen voor oplossingen als hogere dijken, stuwen, pompen en ingewikkelde technische constructies.

Natuurlijke Klimaatbuffers

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, een samenwerking tussen zo’n beetje alle Nederlandse natuurorganisaties, wil graag de aandacht vestigen op het gebruik van natuurlijke klimaatbuffers als aanvullende of alternatieve oplossing. Met de zes concepten van de CNK kan Nederland op een natuurlijke manier veiliger, leefbaar en aantrekkelijk blijven. Waarbij de natuur meewerkt en het watersysteem robuuster wordt. Waarbij investeringen meer zekerheid geven op de lange termijn. Water vasthouden, water als koeler, natuur als CO2-opslag, natuur als buffer, natuur als alternatieve dijk. Dit is echt een aantrekkelijk perspectief.

Wil jij meehelpen?

Om deze natuurlijke klimaatbuffers onder de aandacht te brengen, zoeken we provinciale en regionale ambassadeurs. Ook in Gelderland. Heb je expertise op het gebied van water, natuur en lobby, en zou je die vrijwillig willen inzetten voor promotie van natuurlijke klimaatbuffers aan gesprekstafels in jouw regio of gemeente waar de klimaatdialogen worden gevoerd? Meld je dan aan als vrijwilliger om Klimaatbuffer-ambassadeur te worden.

Het gaat vooral om het landelijk gebied, maar ook in en om de stad hebben we veel aan natuurlijke oplossingen. Op 16 januari is er een landelijke bijeenkomst in Utrecht voor de nieuwe ambassadeurs.

 Profiel Klimaatbuffer-ambassadeur

www.klimaatbuffers.nl

Interesse? Neem contact op met Alex de Meijer, a.de.meijer@gnmf.nl, 06 3882 0433

Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.