Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Al bijna 50 jaar aan de slag voor een mooier Groesbeek

Geplaatst op 26-07-2021 in Nieuws.

Dit jaar staat voor ons in het teken van ons jubileum. Maar wij hadden die 50 jaar nooit gehaald zonder de vele lokale groepen die zich samen met ons al tientallen jaren inzetten voor een mooiere provincie. Daarom leek het me mooi om hier enkele successen uit te lichten van een lokale natuurvereniging die ook al een lange tijd bestaat en veel gedaan heeft voor het landschap in hun omgeving. En wie kunnen we daar beter voor vragen dan de Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal (WMG, voorheen Werkgroep Milieubeheer Groesbeek). Niet alleen viert deze vereniging over enkele jaren ook haar 50 jarig bestaan, ook heeft zij enorm veel bijgedragen aan lokale natuurontwikkeling en educatie.

Voor me heb ik bestuursleden Jo de Valk en Henny Brinkhof. Twee mannen van het eerste uur. Zij waren er al bij in de jaren 70 toen de vereniging nog vooral bezig was met de bescherming van de lokale reptielen- en amfibieënpopulatie. Ze vertellen geanimeerd hoe ze met de hand 100en kikkers, padden en salamanders overzetten om ze tegen het verkeer te beschermen.  Dat schreven ze allemaal netjes op en een paar jaar hadden ze genoeg data om de gemeente en de provincie te overtuigen: er moesten tunnels onder de weg aangelegd worden met permanente schermen.


Henny en Jo in de bloemenweide de Foeperpot

En dat was pas het begin van hun avontuur om van Groesbeek een mooiere plek te maken. Enkele jaren later konden ze inschrijven om een project op een stuk grond te realiseren wat te nat was voor bebouwing. De gemeente wilde eigenlijk een voetbalveld maken maar WMG dacht daar anders over: Er werd een voorstel voor een educatieve natuurweide geschreven. Ze hadden het beste plan! De Foeperpot werd een mooie plek waar kinderen bloemen kunnen plukken en iets over planten kunnen leren.

Daarna gingen ze steeds meer met gebiedsontwikkeling aan de slag. Ze hadden namelijk ontdekt dat, hoewel de gemeente zelf niet snel met een plan voor meer natuur zou komen, ze graag een mooi vooropgezet plan wilden uitvoeren. En mochten Jo en Henny als biologen nou net precies weten hoe ze dat konden doen! Na de Foeperpot volgde de Galgenhei, en na de Galgenhei namen ze zitting in een klankbordgroep die in opdracht van de provincie moest helpen het milieu te verbeteren en de natuur te versterken. Zo werd de Leigraaf natuurlijker aangelegd en werd 5 hectare extra natuur in Groesbeek ingericht.

Dat leidde tot een mooi stuk natuur dat ingericht is als nat Schraalland als versterking van het natuurgebied De Bruuk van Staatsbosbeheer.  Het gebied is eigendom van Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek (SLOG) dat, naast dit stuk lokale natuur, ondertussen ook enkele andere gebieden in Berg en Dal en de Ooijpolder in eigendom heeft of beheert.

En ook in die gebieden staat naast natuurbeheer educatie centraal: Landschapsbeheer Groesbeek (LBG), één van de groepen die onder de WMG valt, organiseert excursies in de gebieden die ze samen met de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek beheren. En dat is nog niet de enige educatieve groep die ontstaan is uit werkgroep Milieubeheer Berg en Dal. Zo zijn er twee kindernatuurclubs: de Aardhommels (9-12) en de Aardmannetjes (7-10), die eens per twee weken of eens per maand op zaterdagmorgen de natuur in trekken. De aardhommels sluiten het seizoen af met een kamp in de natuur.


De aardhommels trekken de plaatselijke natuur in

De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal is dan ook al lang geen klein clubje meer. In totaal hebben ze nu zo’n 230 leden  die in verschillende mate actief zijn bij de werkgroep. Maar wat er niet verandert is is het enthousiasme van de twee bestuursleden. Zo houden ze zo’n 40 jaar later nog steeds de lokale amfibieën- en reptielenpopulatie in de gaten.  Zo begrijp ik van Jo dat het redelijk goed gaat met de ringslang in natuurgebied de Bruuk. Al is het even afwachten wat de afgelopen  werkzaamheden in de Bruuk voor een invloed hebben gehad. Maar aan de inzet van deze twee heren zal het zeker niet liggen!

 

 

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.