Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Achtergrond burgermeetnetwerk Arnhem

Geplaatst op 17-11-2020 in Nieuws.

In januari 2020 ondertekenden 54 gemeenten het Schone Lucht Akkoord. Ook de gemeente Arnhem heeft het akkoord ondertekend. Doel is om permanent te werken aan de verbetering van luchtkwaliteit zodat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven. De ondertekenaars streven naar de advieswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2030.

Eén van de manieren is om samen met inwoners een burgermeetnet op te zetten: een citizen science project om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over onze luchtkwaliteit. Hierin werken we samen met het RIVM, de GGD en de Radboud Universiteit in Nijmegen.

 Schone lucht in Arnhem: het burgermeetnet

In februari 2020 vond een drukbezochte informatiebijeenkomst plaats. RIVM, GGD en de gemeente Arnhem hebben er een presentatie gegeven over allerlei aspecten van luchtkwaliteit, bijvoorbeeld de invloed op je gezondheid. Wat zit er nou eigenlijk in de lucht? En wat kan de gemeente daaraan doen? De presentaties zijn terug te kijken.

Inmiddels zijn er in Arnhem verschillende initiatieven met burgermeetnetten. Eén daarvan is opgezet door Natuur en Milieu Gelderland in samenwerking met Luchtwachters Arnhem. In juni hielden we enkele workshops deelnemers hun eigen fijnstofmeter bouwden. 24 inwoners deden mee. Dat aantal gaan we nog uitbreiden zodra het weer mogelijk is fysieke bijeenkomsten te houden.

De groep deelnemers vormt ook een community: we gaan samen aan de slag met de verzamelde data. Wat zien we? Wat kun we daaruit concluderen? En wat kunnen we eraan doen?

De data van alle fijnstofmeters worden geregistreerd op de site van het RIVM.

Bekijk de datasite van het RIVM

Meest gestelde vragen over het burgermeetnet

Aanmelden op interesselijst voor de workshop

 

Marieke Gorkink on EmailMarieke Gorkink on Linkedin
Marieke Gorkink
Marieke Gorkink
Projectleider bij Natuur en Milieu Gelderland
Marieke is het aanspreekpunt voor het thema Voedsel en Schone Lucht. Meer weten? Neem contact op via e-mail of 06 10828694.