Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Aanzet voor Gelders Actieplan Akker- en Weidevogels

Geplaatst op 22-04-2016 in Nieuws.

Agrariërs en natuurbeschermers gaan samen actieplan opstellen

Agrarische en natuurorganisaties gaan zich samen inzetten voor het behoud van akker- en weidevogels in Gelderland. Daarvoor gaan ze de komende maanden een Gelders Actieplan opstellen. Vanmiddag hebben ze hiertoe in Arnhem een Gezamen­lijke Verklaring ondertekend en aangeboden aan Gert-Jan de Fijter, programma­manager Natuur en Landschap bij de provincie Gelderland.

Tijdens de Gelderse Akker- en Weidevogeldag, op 22 april in Arnhem, bespraken veertig experts de oorzaken en mogelijke oplossingen voor de penibele situatie waarin deze vogels verkeren. Dit leidde tot een reeks van aanbevelingen, die in het Gelders Actieplan moeten worden opgenomen.

Eén van de kansen is een uitbreiding van het succesvolle project ‘Samen voor de patrijs in Aalten’. Ook een project rondom ‘vernatting’ van landbouwgebieden in Noord-Brabant diende als voorbeeld. Een andere aanbeveling is om agrariërs pas later op het land te laten werken. Pilots hiermee blijken erg succesvol voor de vogels.

GNMF en LTO Noord

ondertekenaars actieplanDe Gelderse Akker- en Weidevogeldag was een initiatief van de Gelderse Natuur en Milieufederatie en LTO Noord Gelderland. GNMF-directeur Volkert Vintges zei na afloop: “Uit alle sessies van vandaag blijkt dat lanbouw- en natuurorganisaties elkaar nodig hebben om de situatie van akker- en weidevogels daardwerkelijk te verbeteren. Alleen samen kunnen we een goed actieplan schrijven en uitvoeren”.

Tot de ondertekenende organisaties behoren LTO Noord, Vogelbescherming Nederland, GNMF, Collectieven Agrarische Natuurverenigingen, Landschapsbeheer Gelderland en vele lokale vrijwilligersorganisaties.

Op de foto vlnr: Sander Nijhuis (Landschapsbeheer Gelderland), Erik Back (LTO Noord), Floris van Kuijk (Vogelbescherming Nederland), Jan Willem Lagerweij (Gelderse Agrarische Natuurbeheercollectieven) en Volkert Vintges (GNMF).

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.