Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Aanvalsplan Landschapselementen: aanbieding aan minister Schouten tijdens webinar

Geplaatst op 04-03-2021 in Nieuws.

Het versterken van landschapselementen is belangrijk voor een groener Nederland. Het draagt bij aan maatschappelijke opgaven voor klimaat, natuur, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, stikstof, klimaatadaptatie en water. Daarom is nu een Aanvalsplan Versterking Landschappelijke identiteit via Landschapselementen opgesteld. Dit Aanvalsplan delen wij graag met je tijdens een webinar op 11 maart aanstaande.

De Natuur en Milieufederaties hebben het Aanvalsplan samen met Landschappen NL, LTO Nederland, Boer en Natuur en Vereniging Nederlands Cultuurlandschap vorm gegeven. Petra Souwerbren (directeur Natuur en Milieu Gelderland) en Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur) lichten het Aanvalsplan op 11 maart toe. Daarnaast vertelt Linda Noorman (senior beleidsmedewerker Landschap) hoe de provincie Groningen in de komende 10 jaar een uitbreiding van tien procent aan landschapselementen wil realiseren.

Overhandiging van aanvalsplan aan minister Schouten

Daarna zal Louise Vet het aanvalsplan overhandigen aan Carola Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), Pieter van Geel (voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Landbouw en Landgebruik van het Klimaatakkoord) en Gert Harm Bolscher (gedeputeerde Landbouw en Natuur bij de provincie Overijssel en portefeuillehouder Bossensstrategie binnen IPO). Zij zullen vervolgens op het aanvalsplan reflecteren.

Aanmelden

Het webinar wordt op donderdag 11 maart 2021 live uitgezonden. We starten om 10.30 uur, de uitzending duurt tot 11.30 uur. Aanmelden kan door te klikken op onderstaande button.

Ik meld me aan

Lynn Hagendoorn on Email
Lynn Hagendoorn
Lynn Hagendoorn
Medewerker Ruimte en Mobiliteit
Lynn is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en mobiliteit. Ze heeft onder meer 'Doortrekking A15' en 'Lelystad Airport' in haar pakket. Je kunt haar bereiken via l.hagendoorn@natuurenmilieugelderland.nl; 06 2933 3576