Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Aanbevelingen voor hoogwaardige inzet hout

Geplaatst op 20-02-2019 in Nieuws.

Houtige biomassa moet als grondstof worden ingezet, niet als brandstof voor energieopwekking. Bij verbranding ervan komt CO2 vrij. Zelfs meer dan bij de verbranding van steenkool. Door hoogwaardige toepassing van houtige biomassa wordt CO2 juist vastgelegd. Hoogwaardige inzet van houtige biomassa past goed binnen de circulaire economie.

Houtige biomassa is resthout dat vrijkomt in bossen of bij snoeiwerkzaamheden van houtsingels in het landschap of in de gebouwde omgeving. Het resthout in bossen op voedselarme zandige bodems kan sowieso het beste blijven liggen om de nutriëntenbalans in het bos niet te verstoren en om de biodiversiteit in stand te houden. Resthout uit landschap en gebouwde omgeving kan hoogwaardig worden ingezet als structuurmateriaal bij de vervaardiging van compost. Afvalhout uit de bouw kan hoogwaardig worden ingezet voor de productie van spaanplaat.

Aanbevelingen

De Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft aanbevelingen voor hoogwaardige inzet van houtige biomassa opgesteld. Zie daarvoor het document ‘Hoogwaardige inzet van houtige biomassa‘. Gemeenten kunnen de aanbevelingen gebruiken bij het opstellen van hun klimaatplannen en regionale energiestrategieën (RES). In 2019 stellen gemeenten samen in regioverband een RES op. Bij een RES wordt vastgesteld hoeveel duurzame energie in een regio door bijvoorbeeld zonne- en windenergie kan worden opgewekt en hoeveel CO2 kan worden gereduceerd en kan worden vastgelegd.

Aanbevelingen Hoogwaardige inzet houtige biomassa, GNMF, 20 februari 2019

Hout is grondstof, geen brandstof

Maarten Visschers
Maarten Visschers
Maarten werkte tot juli 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team