Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Aanbevelingen Regiegroep Belevingsvlucht

Geplaatst op 11-07-2018 in Nieuws.

Op woensdag 30 mei organiseerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een belevingsvlucht om het geluid te ervaren van het toekomstige vliegverkeer van en naar Lelystad Airport. De regiegroep, waar de GNMF deel van uitmaakt, heeft naar aanleiding van de belevingsvlucht aanbevelingen gedaan aan het ministerie. Hieronder lees je de, naar onze mening, belangrijkste aanbevelingen.

  1. De verschillen tussen de meetresultaten en de opgestelde Milieu Effect Rapportage (MER) zijn 3 dB (soms zelfs 8 dB). Dat roept bij de regiegroep twijfels op over de juistheid van het MER. Nader onderzoek hoe deze verschillen te verklaren zijn vinden we daarom noodzakelijk.
  2. In de praktijk betekent een 3 dB lager berekend geluidsniveau dat binnen dezelfde geluidsruimte twee maal zoveel vliegbewegingen kunnen plaatsvinden. Om een dergelijke ongewenste groei te voorkomen, dient o.i. het maximum aantal vliegbewegingen te worden vastgelegd in het Luchthavenbesluit
  3. Heroverweeg het besluit over de openstelling van Lelystad Airport: eerst herziening van de luchtruim indeling en vaststelling daarna komt pas openstelling vliegveld in beeld.
  4. Het is belangrijk om in ieder geval delen van de routes te heroverwegen waardoor stille gebieden meer worden gemeden door routes meer te koppelen aan ‘onrustige gebieden. Voorbeeld hiervan is de omgeving Ede-Bennekom.

Op www.belevingsvlucht.nl vind je alle documenten en het volledige evaluatierapport van de regiegroep.

Beperken luchtvaart noodzakelijk

Naast het feit dat de GNMF van mening is dat Lelystad alleen open kan als procedures zorgvuldig worden doorlopen en het luchtruim eerst opnieuw moet worden ingedeeld, zijn wij ook van mening dat er dringend maatregelen getroffen moeten worden om het vliegverkeer te beperken. Als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen, kan het kabinet de luchtvaart niet langer buiten beschouwing laten, zoals nu gebeurt. Wij pleiten daarom voor:

  • een stop op de groei van het aantal vliegbewegingen
  • alternatieven, zoals het internationaal treinverkeer, moeten verbeterd worden
  • in EU-verband moet er een forse taks op CO2-emissie komen
  • op tickets moet BTW geheven worden
  • luchthavens moeten accijns gaan betalen op kerosine

In het rapport We vliegen de bocht uit lees je de volledige visie van de GNMF over de noodzaak van het beperken van het vliegverkeer.

Joost Reijnen
Joost Reijnen
Joost werkte tot september 2019 bij ons. Lees hier meer over ons team: www.gnmf.nl/team