Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Aan de slag met coalitieakkoorden

Geplaatst op 07-03-2018 in Nieuws.

Het Gelders Energieakkoord (GEA) gaat actief aan de slag met de coalitieakkoorden die na de gemeentelijke verkiezingen van 21 maart worden opgesteld. Onderhandelende partijen kunnen bij hun formatie een Top5 van adviezen van het GEA gebruiken. Deze Top5 is tijdens het Jaarcongres van het GEA met alle deelnemers opgesteld. Het GEA kan ook de formerende partijen bijstaan bij het opstellen van een duurzaam coalitieakkoord en -programma. Na de totstandkoming van de 53 Gelderse coalitieakkoorden en -programma’s wordt nagegaan hoe duurzaam deze zijn.

Adviezen

De Top 5 betreffen de volgende onderwerpen:

  • het opstellen van een energie- en klimaatplan met concrete uitwerking van een warmteplan
  • regionale samenwerking waarbij de krachten en de uitvoering worden gebundeld in concrete programma`s (regionale energie- en klimaatstrategieën)
  • de voorbeeldfunctie van de gemeente
  • communicatie aan burgers en bedrijven over de verregaande gevolgen van de energie- en warmtetransitie
  • wijken en bedrijven(terreinen) van de toekomst. Bij dit onderwerp gaat het om het gasvrij maken van wijken en bedrijven(terreinen)

Toelichting op de Top 5

Essentieel

De inzet van Gelderse gemeenten is essentieel bij het bereiken van de Gelderse energie- en klimaatdoelstellingen. Gemeenten hebben invloed op regelgeving, uitvoering en betrokkenheid van bewoners. Een ambitieus en concreet coalitieakkoord en collegeprogramma is van belang om de Gelderse energie- en klimaatdoelstellingen te realiseren.

Meer dan 200

De GNMF is een van de initiatiefnemers van en partner in het GEA. Inmiddels werken meer dan 200 Gelderse bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties in het GEA samen.

Helpdesk verkiezingsprogramma’s

Marieke Gorkink on EmailMarieke Gorkink on Linkedin
Marieke Gorkink
Marieke Gorkink
Projectleider bij Natuur en Milieu Gelderland
Marieke is het aanspreekpunt voor het thema Voedsel en Schone Lucht. Meer weten? Neem contact op via e-mail of 06 10828694.